sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

AC-fuldmægtig til Socialforvaltning

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 12-05-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-06-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83606928
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq, Allaffik & allaffissorneq, Isumaginnittoqarfik

AC-fuldmægtig til Staben i Forvaltning for Socialområde:


Stillingen er til besættelse pr. 01. juli 2022 eller nærmere efter aftale, søger vi derfor en ny faglig helhedsorienteret og engageret AC-fuldmægtig.

Staben i Forvaltning for Socialområde søger en engageret akademisk medarbejder med særlig interesse for socialområdet, herunder støtteforanstaltninger, forebyggelse, samt tværsektorielt samarbejde. Som AC- fuldmægtig i staben under Forvaltning for socialområde, vil mange af dine arbejdsopgaver bevæge sig i spændingsfeltet mellem det politiske- og det borgernære niveau, og du skal derfor trives med omskiftelige opgaveprioriteringer. Socialområdet er komplekst, og stillingen forudsætter et unikt blik for det komplekse samspil imellem systemer, aktører, og lovgivning på hele området.


Forvaltning for socialområde varetager opgaver for børn og familier med særlige behov, børn med handicap, myndighedsbehandling på sociallovgivnings og sekretariatsbetjening. Forvaltningen har afdelinger, institutioner og medarbejdere i alle kommunens byer. Staben, som du vil blive en del af, har placering i Qaqortoq. Stabens vigtigste opgave er at understøtte Forvaltningschef og de enkelte fagchefer med både kvalitet, fremdrift, styring og udvikling af både myndighedsområdet og de mange støtteforanstaltningstilbud under forvaltningens område.


I staben er der pt. 8 engagerede medarbejdere med forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde, som alle refererer til stabschefen, der vil blive din nærmeste leder. Da vi er en stort forvaltning, er vi også en afdeling, hvor vi hjælper hinanden på tværs af faglige skel.


Om stillingen

Som AC- fuldmægtig vil du bl.a. komme til at beskæftige dig med:

 • Politisk betjening, såsom udarbejdelse af sagsfremstillinger og høringssvar.
 • Udarbejdelse af analyser, statusrapporter og evalueringer inden for forvaltningens ansvarsområder.
 • Igangsættelse, gennemførelse og opfølgning på konkrete udviklingsprojekter, med særligt fokus på forvaltningens støtteforanstaltningsområde.
 • Procesledelse og tematisk undervisning i forbindelse med seminarer, temadage og konferencer.
 • Varetagelse af interne kommunikationsopgaver, såsom udarbejdelse af hjemmesidebeskrivelser, udkast til pressemeddelelser og forvaltningens interne nyhedsbrev.
 • Koordinering af tværsektorielle samarbejdsprojekter.
 • Udarbejdelse af interne procedurer og manualer til forvaltningens medarbejdere.
 • Udarbejdelse af områdebeskrivelser og kvalitetsstandarder.
 • Sekretariatsbetjening af tværfaglige udvalg.


Kan du sige ja til det meste af nedenstående, så modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig:

 • Jeg har en relevant videregående uddannelse.
 • Jeg har indsigt i det sociale område, og i særdeleshed det sociale støtteforanstaltningsområde.
 • Jeg er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt.
 • Jeg har gode relationelle kompetencer.
 • Jeg har erfaring med eller stor interesse for tværfagligt samarbejde.
 • Jeg er en alsidig optimistisk medarbejder, der trives med et bredt spektrum af opgaver, og som gerne kaster mig ud på dybt vand.
 • Jeg kan levere brugbare analyser inden for områder, som jeg ikke nødvendigvis på forhånd er ekspert i.
 • Jeg har erfaring, kendskab eller interesse for de politiske og administrative beslutningsprocesser i Kommune Kujalleq .
 • Jeg har en skarp analytisk sans og kan bevare overblikket, selv når der skal prioriteres.
 • Jeg er inddragende i mit arbejde med interne- såvel som med eksterne aktører.
 • Jeg evner at styre, koordinere og bidrage til effektiv gennemførelse af større projekter.
 • Jeg er en god kollega, der ønsker at indgå aktivt i hele afdelingens arbejde.


Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet, og muligheder for at få et selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Som arbejdsplads tilbyder vi en afvekslende og fagligt udfordrende dagligdag med dygtige og engagerede kollegaer og en god og uformel omgangstone. Staben er pt. en lille afdeling med ca. 8 medarbejdere. Arbejdstrivsel prioriteres højt, og du må forvente en stejl læringskurve de første par måneder.

Der gives plads til initiativ og kreativitet, og vi har en nysgerrig og positiv tilgang til vores opgaveløsning. Du tilbydes gode muligheder for at udvikle og bygge oven på dine eksisterende kompetencer.


Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Yderligere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan indhentes Socialchef Nielsen Petersen e-mail nipe@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 02. juni 2022.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


”Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen”

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia