sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Supporter til Inussuk-IT

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85345070
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: IT & tusagassiuutit

Vi søger en supporter til vores ERP-support. Dine primære opgaver bliver, at supportere vores brugere inden for anvendelsen af alle elementer af ERP applikationen AX-Prisme.

Du vil indgå i et team af konsulenter/specialkonsulenter, som har det overordnede ansvar for ERP support, drift og udvikling.

Inussuk IT – Grønlands Fællesoffentlige IT har ansvaret for at sikre drift og support af det fællesoffentlige ERP-system AX Prisme i alle 5 kommuner og Selvstyret. Du får en central rolle sammen med dine kolleger hvor der arbejdes på den systemfaglige IT–løsning. Vi udfører ikke de regnskabs- og økonomisk faglige opgaver som ligger hos vores kunder. Dog skal vi herfra også have kendskab til den regnskabstekniske del af opgaven.

Dine opgaver
Med reference til kontorchefen kommer du til at arbejde med følgende:

  • Supportere vores brugere i kommunerne og i Grønlands Selvstyre
  • Brugerhåndtering i AX Prisme 
  • Udarbejde dokumentation og vejledninger sammen med teamet
  • Deltage i dialog med kommunerne og med Selvstyret
  • Løse andet i relation til Inussuk IT's opgaver.

Din profil
Vi lægger vægt på, at du:
  • Har kendskab til regnskabsprincipperne
  • Har arbejdet med økonomisystemer, gerne med AX (Prisme)
  • Har arbejdet i en supportfunktion
  • Er i stand til at dokumentere dit arbejde skriftligt
  • Taler grønlandsk, taler dansk og har kendskab til engelsk.

Din uddannelse
Du har en relevant faglig uddannelse.

Om os
Inussuk IT – Grønlands Fællesoffentlige IT er en vigtig spiller i Naalakkersuisuts mål om at fremme den digitale udvikling i det grønlandske samfund gennem øget anvendelse af IT og digitalisering, herunder effektivisering af den offentlige administration. Inussuk IT er ledet af en bestyrelse sammensat af Kommunerne og Selvstyret. Medarbejderne er ansat i Selvstyret.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger. Organisatorisk vil du blive placeret i ERP-kontoret under Inussuk IT – Grønlands Fællesoffentlige IT.

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Inger Elisa Jensen på telefon +299 482707 / inej@nanoq.gl

Ansøgningsfrist 24. marts 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelse som specialkonsulent kan ske for en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia