sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

MISI Avannaani Psykolog

Avannaata Kommunia

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 27-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85353722
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Børn og unge

Har du overvejet at arbejde i Grønland – men aldrig fået taget skridtet fuldt ud?

Så kan vi tilbyde dig 8 måneders ansættelse med mulighed for forlængelse.

-Ved du allerede nu at du ønsker en fastansættelse er det selvfølgelig også en mulighed.

MISI Avannaa hed tidligere PPR Nord og er ansvarlig for den pædagogisk psykologiske rådgivning i Avannaata Kommunia, verdens nordligste kommune. Vi er hjemmehørende i Ilulissat ved Diskobugten og den verdensberømte isfjord.


Ilulissat byder på en storslået natur med rige muligheder inden for vandring, sejlads, hundehold, skisport, jagt, fiskeri mm., og er samtidig en moderne by med forskellige kultur- og fritidstilbud.


MISI-Avannaa er en arbejdsplads med en normering med 5 ansatte: Leder i MISI-Avannaa, 1 psykolog, 2 konsulenter og en fuldmægtig. Tilsammen varetager vi den pædagogisk-psykologiske rådgivning inden for både skole- og daginstitutionsområdet i hele Avannaata Kommune, verdens nordligste kommune, som består af 4 byer med tilhørende bygder.


Vi tilbyder et udfordrende, alsidigt og spændende job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling, bl.a. gennem supervision og kursus efter behov, ønske og interesse. MISI-Avannaa er en velfungerende arbejdsplads med et godt kontorfællesskab.


Desuden byder jobbet på tjenesterejser med skib, fly og helikopter til byer og bygder i kommunen.


Vi søger en psykolog, som er indstillet på at arbejde med børn og unge i alderen 0-18 år og som finder det spændende at arbejde i et system, der bygger på grønlandsk sprog og kultur.


Er du uddannet cand.psyk. og er interesseret i stillingen, kan du blive en del af en velfungerende arbejdsplads med et godt kontorfællesskab.


Vi forventer til gengæld, at du er engageret og udviklingsorienteret samt parat til at bidrage positivt til det tværfaglige samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.


Løn- og ansættelsesforhold: Ansættelse vil ske efter særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK.


Ansøgere, der kommer fra tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Åremålsansættelse: Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut. Som åremålsansat vil du have ferie frirejse hvert år.

Bolig: Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Stillingen ønskes besat 1. maj 2024 eller efter nærmere aftale. Stillingsbeskrivelse for psykolog kan indhentes ved henvendelse ved nedenstående.


Hvis du vil vide mere om stillingen, så kontakt Leder i Misi-Avannaa Marianne Schmidt Lund masl@avannaata.gl  eller på tlf.: +299 94 63 15.


Ansøgningsfristen er 22. marts 2024. Ansøgning samt kopi af relevante bilag sendes gennem Avannaata Kommunias hjemmeside: Avannaata.gl/ledige-stilllinger  

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia