sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Kulusumi Alivarpi ilinniartitsisunik pingasunik pissarsiorpoq / 3 lærere til Kulusumi Alivarpi m/bolig

Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilaq
Ikkunneqarpoq: 22-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588997
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Lærer
Misilittakkat - Annertunerusumik: Folkeskole, undervisning
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Til vores bygdeskole i Kulusuk, Kulusumi Alivarpi, søger vi tre dygtige og engagerede lærere med tiltrædelse pr. 1 august 2024 eller efter aftale. 

Kulusumi Alivarpi er en skole med ca. 42 elever, 8 lærere samt en skoleleder. Vi underviser fra 1. til 10. klasse. I skoleåret 2024/25 vil eleverne være fordelt i seks klasser. Vores undervisere har undervisning fordelt på specialklasse, indskoling, mellemtrin og udskoling.

Kulusuk er en af de største bygder i Østgrønland med 200 borgere. Kulusuk er en grønlandsk bygd med jagt og fiskeri i hjertet og turisme i sit favntag.

 

 

Stillingernes indhold:

Vi søger et antal uddannede lærere. Da lærergruppen er begrænset, må man påregne også at skulle undervise i andre fag end sine linjefag. Derudover skal man kunne varetage klasselærerfunktionen samt andre funktioner efter aftale.

Opgaverne vil løses i tæt samarbejde med skolens andre lærere, ledelsen og øvrige medarbejdere samt skolens forældre.

 

 

Forventninger til ansøgere:

·Læreruddannelse

·Erfaring med og fast greb om klasseledelse

·Erfaring med specialundervisning og fagligt udfordrede elever

·God til at strukturere undervisning

·God til at skabe relationer til elever og forældre

·Lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger på en lille skole i et lille samfund

·Lyst til at deltage i og bidrage til skolens samlede udvikling

 

 

Vi lægger desuden vægt på:

·At man er stabil og ansvarsfuld

·At man er god til at kommunikere med forældre, elever og kolleger.

·At man er indstillet på at arbejde i et robust og udfordrende miljø, både menneskeligt og naturmæssigt.

 

 

Vi tilbyder:

·En udviklingsorienteret skole med mulighed for personlig og faglig udvikling

·En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet

·God opbakning blandt kolleger

·Gode kolleger i teamsamarbejdet

·Gode muligheder for deltagelse af udvikling

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Skoleleder Justine Boassen, tlf. +299 367831 eller e-mail: jubo@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 397-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 13. maj 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia