sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Adjunkt-imik suliamut Inaarsaavik-mut

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 07-01-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78771841
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

Adjunkt til projekt Inaarsaavik

Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav
Der opslås en stilling som adjunkt til projekt Inaarsaavik ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.  Projekt Inaarsaavik er igangsat for at afhjælpe specialestuderendes uddannelsesgennemførelse.

Stillingen er en tidsbegrænset ansættelse som ønskes besat pr. 1. februar 2020 til og med 31. maj 2020.

Ansøgere skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på mindst adjunktniveau.

Stillingen indbefatter vejledning og undervisning af specialestuderende ved Institut for Kultur, Sprog og Historie samt Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik. Ud over vejledning og undervisning forventes den ansatte at deltage i det administrative og kollegiale samarbejde.


Den undervisning, der knyttes til stillingen, dækker primært undervisning i skriveteknik samt afholdelse af skrive workshop. Følgende arbejdsopgaver er også knyttet til stillingen: Skabe oversigt over speciale-klare studerende, der er ved Ilisimatusarfik; Kortlægge årsager til risiko for manglende færdiggørelse blandt specialeklare studerende samt udfærdigelse af karrierekontrakter. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia