sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pinngortitaleriffimmi Avatangiisinut immikkoortortaqarfimmi suleqatissarsiorpugut,

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 07-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-03-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79281181
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

Ny medarbejder søges til Miljøafdelingen, Grønlands Naturinstitut

Vil du deltage i undersøgelser af Grønlands natur og arbejde med data, kort og teknologi?
Grønlands Naturinstitut, der rådgiver Grønlands Selvstyre, kommuner og andre instanser, søger en medarbejder til Afdeling for Miljø og Råstoffer (miljøafdelingen) med tiltrædelse 1. maj eller snarest derefter. Udover rådgivning udfører Miljøafdelingen forskning og monitering med henblik på at minimere og afbøde miljømæssige påvirkninger af naturen i forbindelse med råstofefterforskning og -udvinding.
Vi søger en engageret person, der er dygtig til teknisk arbejde, arbejder systematisk og har kendskab til behandling af data.
Arbejdsområde
Som medarbejder i Miljøafdeling kan du deltage i:

  • udarbejdelse af kort og visualiseringer til rapporter og artikler
  • arbejde med data om natur og miljø i Grønland
  • feltarbejde med bl.a. opmåling af havbunden med avanceret multi beam sonar
  • droneoptagelser og arbejde med satellitbilleder
  • interviews og dokumentation af lokal viden om natur og miljø
  • opgaver og forsøg i vores laboratorier
  • klargøring og mindre reparationer af udstyr og materiel
  • projekter med vores samarbejdspartnere i Grønland, Danmark og internationalt
Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder med en uddannelse eller baggrund inden for teknologi eller data. Du skal have erfaring med et eller flere af arbejdsområderne: databehandling, visualisering, GIS, laboratoriearbejde, elektronik, teknik eller projektledelse. Der er mulighed for oplæring inden for de områder, som du ikke har kendskab til.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske sprog og samfund, men det er ikke en forudsætning.

Tjenestestedet er Nuuk. Du skal regne med nogen rejseaktivitet i forbindelse med feltarbejde, formidling og møder, både internt i Grønland, men også til afdelingens øvrige samarbejdslande.
Nærmere oplysninger om stillingen kan du få hos Afdelingschef Josephine Nymand +299 36 12 00, jony(at)natur.gl, eller GIS manager Karl Brix Zinglersen, kazi(at)natur.gl.
Oplysninger om Naturinstituttet og afdelingen fremgår af instituttets hjemmeside: www.natur.gl.
Ansøgning:
Ansøgning mærket ”Stillingsopslag miljø” sendes og stiles til afdelingschef Josephine Nymand vedlagt kopi af eksamensbeviser, curriculum vitæ og eventuelle publikationer mv., som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning. Ansøgningen skal være Naturinstituttet i hænde senest den 2. marts kl. 12.00 2020 og sendes til:
Grønlands Naturinstitut
P.O. Box 570
DK-3900 Nuuk
Grønland
eller med mail til enten jony(at)natur.gl eller adm(at)natur.gl


 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Hotel Avannaa
Ilulissat
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen