sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Fagchef

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 12-05-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-06-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83606927
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Ledelse, Kontor og administration

Fagchef for daginstitution –og skoleområdet:


Forvaltningen for Dagtilbud-, Uddannelse-, Beskæftigelse og Kultur søger en stærk og erfaren fagchef for daginstitutions- og skoleområdet til forventet ansættelse pr. 01. juli 2022 eller efter nærmere aftale.

Fagchefen har ansvaret for den daglige drift af områderne og refererer til forvaltningschefen, ligesom fagchefen indgår i forvaltningens ledelsesgruppe bestående af 1 forvaltningschef, 2 fagchefer samt en koordinerende Majoriaq-leder, og vil derfor også skulle involvere sig i en række tværgående indsatser i den kommunale organisation.
Kommunen har udarbejdet et ledelsesgrundlag, som alle fagchefer arbejder ud fra.


STILLINGEN SOM FAGCHEF
Til at lede denne afdeling har vi brug for en stærk fagchef, der, med fokus på den ledelsesmæssige store og spændende udfordring samt et fagligt kendskab til daginstitutions- og skoleområdet.
Du får således rig mulighed for at medvirke i opbygningen af afdelingens interne organiseringer og vil fremstå som afdelingens ansigt og repræsentant udadtil.

Dine hovedansvarsområder som fagchef er

 • Ledelse, udvikling, koordinering med samtlige samarbejdspartnere
 • Det overordnede faglige og økonomiske ansvar for områdets drift, ydelser og udvikling, herunder videreudvikling af løft af den grønlandske folkeskole/KIVITSISA, selvstyreinitiativer på dagtilbudsområdet og implementering af kommunens ledelsesgrundlag
 • Sikre at de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen.
 • Sikre et markant fokus på fælles strategier i forvaltningen i et konstruktivt samarbejde med forvaltningens andre chefer og medarbejdere
 • Sikre målrettet og relevant kompetenceudvikling for medarbejdere, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetence og faglige opgaver
 • Sikre sammenhæng mellem de forskellige aktører i området


Vi forventer følgende personlige egenskaber og faglig baggrund

 • Relevant lederuddannelse/ledelseserfaring; gerne inden for det offentlige i Grønland
 • Har et grundigt kendskab til lovgivningen på områderne og ved hvordan det politiske system fungerer
 • Gerne lærer- eller pædagoguddannet og erfaring inden for daginstitutions- og skoleverdenen
 • Er systematisk og analytisk samt har et stærkt strategisk overblik
 • Væsentlig budget- og regnskabserfaring – herunder styring
 • Erfaring med at arbejde inden for lovgivningen
 • Have evnen til at gå forrest
 • Udviser fleksibilitet og loyalitet
 • Evner at motivere og involvere ens medarbejdere
 • At kunne kommunikere og formidle målrettet udviklingstiltag
 • Er du dobbeltsproget, er det en fordel,
 • Positivitet og gåpåmod


Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.


Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Fra udefra kommende kan der anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse hos Forvaltningschef Jesper Ryttov 64 54 61 eller på e-mail: jert@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i pdf-form. Skal være kommunen i hænde senest den 02. juni 2022 via vores hjemmeside.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia