sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

2 Lærer til Qinnguata Atuarfia

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 25-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-02-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-84459528
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Meeqqat & inuusuttut

I løbet af skoleårets hjul vil du som kommende lærer opleve:

  • Månedlige morgensamlinger
  • Emne-/projektuger
  • Naturdage

Vi har omkring 70 elever, fordelt på 6 klasser og 2 special undervisningshold samt 6 lærere, 1 forskolelærer og 1 timelærere. Der er fritidsordning for 1.-3.kl – Fritteren og 4.-10. kl har mulighed for at komme i ungdomsklubben Qooqa.


Andre fokuspunkter:

  • Bevægelse i undervisningen
  • Brug af iPad i undervisningen
  • Brug af Intra – heraf; uge- og årsplaner, kommunikation til/fra forældre/elever


Vi søger lærere der har linjefag i disse fag

Lærer 1: Dansk, engelsk, personlig udvikling, religion og filosofi, samfundsfag og idræt og/eller andre fag.

Lærer 2: Kl. lærer og lærer i sprogfagene, matematik og personlig udvikling hos de yngste specialklasser..


Har du et eller flere af disse linjefag, søg et af stillingerne og har du erfaring med diverse funktioner, er der mulighed for at have ansvaret for biblioteket.


Skolen tilbyder: Fuld stilling

Tiltrædelse: 1. marts 2023 eller ifølge aftale


Ansættelsessted: Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaq – Qeqqata Kommunia


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK.


Ansættelse sker primært på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som grønlandske tjenestemand, vil ansættelsen som lærer kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelsen som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Selvstyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland. Lærere med personalebolig, betales der boligbidrag – hvilket betyder arbejdsgiveren betaler ca. 60 % af huslejen, eller afhængig af boligens størrelse, art og udstyr. Boligens størrelse beregnes efter opmåling i m2 – alle beregninger beregnes ud fra boligens tegning og i en regneark.


Børneattest

Stillingerne er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelserne først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.


Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.


Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde den 3. februar 2023.


Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til skoleinspektør Susanne Andersen på telefon (+299) 84 10 27, e-mail: snea@qeqqata.gl


Ansættelsessamtalerne afholdes efterfølgende uge efter ansøgningsfrist, her er ansættelsesudvalget: to forældrerepræsentanter, lærerrepræsentant, TR og skoleinspektør med.


Atassuteqarfissaq:

Susanne Andersen

(+299) 841027

snea@qeqqata.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia