sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kalaallit Nunaanni uummammik unittoortarneq pillugu misissuinissamut atatillugu ph.d.-mik inuttassarsiuineq

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 30-12-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78554400
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

PhD stilling (Phd. Forløb) til undersøgelse af hjertesvigt i Grønland

Ved Ilisimatusarfik er en tre-årig PhD stilling ledig som led i en undersøgelse af hjertesvigt i Grønland. Stillingen er finansieret af Karen Elise Jensens Fond og er ledig fra 1. februar 2020 eller snarest derefter.


Projektbeskrivelse
Det har været en almindelig antagelse, at hjertesygdom er sjældnere blandt grønlændere end europæere pga. højt indtag af marine n-3 fedtsyrer gennem havpattedyr og fisk.
Der er dog få studier af forekomsten af hjertekarsygdom i Grønland, og disse viser at iskæmisk hjertesygdom har samme hyppighed som i europæiske befolkninger mens blodprop i hjernen er næsten dobbelt så hyppigt.
Ganske mange studier har belyst de underliggende risikofaktorer for hjertekarsygdom i den grønlandske befolkning, og de fleste tyder på at den generelle kardiovaskulære risiko er stigende.
Der er en stigning i forekomsten af forhøjet blodtryk, diabetes, fedme og dyslipidæmi, samt et fald i fysisk aktivitet. Rygeprævalensen er fortsat ekstremt høj, omkring 60% i den voksne befolkning, men der er sket et langsomt fald over de sidste 20 år, forbruget af alkohol er ligeledes faldende, og der er sket en generel stigning i uddannelsesniveau og velstand.
En række markante genetiske fund indikerer, at der er så betydende underliggende genetiske risikofaktorer for hjertekarsygdom i den grønlandske befolkning, at det er vanskeligt at undersøge betydningen af konventionelle risikofaktorer for hjertekarsygdom uden at tage den underliggende genetiske populationsstruktur i betragtning, og uden at analysere interaktionen med genetiske varianter med stor kardiovaskulær effekt.

Givet denne særlige genetiske populationsstruktur, er det oplagt, at de markante ændringer, der er sket i det grønlandske samfund i løbet af de sidste 2-3 generationer, kan have store helbredsmæssige konsekvenser, fordi de finder sted i en befolkning med en særlig genetisk disposition. Det er også en mangeårig klinisk observation, at non-iskæmisk dilateret hjertesygdom er hyppig i den grønlandske befolkning, og hjertetransplantationsfrekvensen er højere blandt grønlændere end forventet i forhold til befolkningens størrelse. Årsagen hertil er ikke kendt, og det er nærliggende at tro at der kan være en underliggende genetisk årsag.

Projektets formål er at kortlægge forekomsten af hjertesvigt i Grønland og identificere genetiske- og andre årsager hertil.

Vejledere
Professor Marit Eika Jørgensen, Ilisimatusarfik, Steno Diabetes Center Copenhagen & Syddansk Universitet
Lektor Michael Lynge Pedersen, Ilisimatusarfik og Livsstilsambulatorierne

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af en læge. Tidligere erfaring med klinisk arbejde i Grønland og/eller forskningserfaring indenfor det kardiovaskulære område vil være en fordel.

Jobbeskrivelse
Stillingen indebærer klinisk dataindsamling i samarbejde med relevante kliniske miljøer i Grønland. Der må forventes en del rejseaktivitet både i Grønland og til Danmark som led i PhD kurser og ophold ved anden forskningsinstitution. Stillingen kan evt. organiseres som en deltidsstilling med samtidigt klinisk deltidsarbejde ved ønske herom.

Bedømmelsesprocedure
Efter ansøgningsdeadline udvælges kvalificerede kandidater til interview. Den valgte kandidat skal efterfølgende formelt ansøge om dobbeltindskrivning som PhD studerende ved Ilisimatusarfik og ved et dansk universitet.
Ansøgning
Ansøger bedes indsende deres ansøgning inklusiv:

 • Et følgebrev (max. 1 side) med beskrivelse af din baggrund, personlige kvalifikationer, forskningsinteresser og motivation for at søge denne stilling. Curriculum vitae (max. 2 pages)
 • Publikationsliste (hvis relevant) incl. arbejder indsendt til publikation eller godkendt til publikation
 • Dokumentation for Medicinsk Embedseksamen
 • Kontaktinformation for 1-2 personlige reference
En ansættelse som ph.d.-studerende skal, ud over selve ansøgningsbrevet, indeholde følgende:
Udfyldt indskrivningsskema, som kan findes her.
 • Bilag 1: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 2: Liste over eventuelle publikationer
 • Bilag 3: Beskrivelse af ph.d. projekt i henhold til universitetets retningslinjer, inklusive hovedvejleders faglige vurdering af projektet.
Retningslinjer for ph.d. findes her:
 • Bilag 4: Curriculum Vitae.
 • Bilag 5: Budget
 • Bilag 6: evt. tilsagn om finansiering / bevillingsskrivelse
 • Bilag 7: Evt. dokumentation for pædagogikum

Deadline for ansøgningen er 20. januar 2020.


Yderligere information
For yderligere information kontakt Professor Marit Eika Jørgensen (marit.eika.joergensen@regionh.dk) eller Lektor Michael Lynge Pedersen (milp@peqqik.gl).
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia