sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Tolk / kontormedhjælper, Qaanaaq Sundhedscenter, Grønland (24-86)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 16-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588308
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq
Atorfiup taaguutaa: Tolk, Kontormedhjælper
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en tolk og kontormedhjælper på Qaanaaq sundhedscenter, hvor du vil være en central person. Qaanaaq sundhedscenter er det nordligste sundhedscenter i Region Avannaa, under sundhedscenter er der 3 bygder tilknytte, du vil blive en vigtigt del af en fast personale gruppe med mange års erfaring.

Job stilling:

 • Tolk og kontormedhjælper.
 • Fast arbejdstid fra kl. 8-16. På Alle hverdage.
 • Ved akut opstående opgave eller specialistbesøg, kan der forekomme weekend arbejde.


Arbejdsopgaver:

Tolke opgaver:
 •   Fast tolk ved lægen
 •   Oversættelse af tekster fra Grønlandsk til dansk og dansk til Grønlandsk.
 •   Bygdekonsultation over temas sammen med lægen.

 
Kontor opgaver:
 •   Alle opgaver i administrationen.
 •   Varetage administrativt arbejde ved patient-rejser.
 •   Varetage administration og koordinering ved evakuering af patienter.
 •   Varetage løn og regninger.


Andet:
 •   Har ansvaret for personaleboligerne.


Vi søger dig, der:
 • Er dobbeltsproget, Grønlandsk og Dansk.
 • Kan være ufaglært.
 • Kan have en kontor uddannelse.
 • Har genskab og kan bruge pc som redskab, samt kender til officepakke og Outlook. Så frem ingen kendskab til sundhedsvæsnet it system vil der være siddemandsoplæring.


Udvikling / uddannelse:
 •   Deltage i regionale uddannelse tilbud.
 •   Tilbud om udveksling og udvikling indenfor arbejdsområde I Ilulissat.


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-86

Startdato: 15. marts 2024
Ansøgningsfrist: 7. marts 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingsleder Erika Tidselbak på tlf. (+299) 947126 eller på e-mail: erti@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia