sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Tusaanngami oqarasuaatikkut siunnersuisartut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 24-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-04-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79934520
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Tusaannga udvider åbningstiderne fra 22:00 til 04:00 i weekenderne for at imødekomme borgernes behov og søger derfor nye telefonrådgivere.

Tusaannga er Grønlands samlede rådgivningstilbud, som yder landsdækkende rådgivning til børn, unge og voksne, via telefon 801180 og sms 1899.
Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund.
Problemstillingerne, der skal varetages, kan have mangeartede karakterer. Derfor er det vigtigt, at rådgiverne er empatiske og omstillingsparate. Tidligere erfaring med rådgivning er et plus, men ikke en nødvendighed, da vi gør brug af sidemandsoplæring, og der vil løbende blive udbudt kompetenceudviklingskurser.
 
Tusaannga hører under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold.

 Som telefonrådgiver skal du bl.a.:

  • Betjene vores telefoner og sms-system i samspil med kollegaer
  • Praktisere støttende lytning for børn/unge og voksne med problemstillinger, der kan spænde fra alt mellem mobning, vold, opdragelse, krænkelser til misbrug mv.
  • Rådgive og motivere borgere til videre handling på deres problemstillinger

Ansøgerne forventes at:
  • Være moden og robust
  • Være stabile og fleksible
  • Være dobbeltsproget dansk/grønlandsk
  • Brænde for at arbejde med sociale problemstillinger, store som små
  • Have en ren straffeattest/børneattest
  • Bo i Nuuk
Stillingerne/vagterne vil være fordelt, hvorfor det skal betragtes som b-job. Fordelingen vil primært være om weekend aften og nattevagter
 
Hvis stillingen har fanget din interesse, og du vil være med til at gøre en forskel i samfundet, så send en ansøgning og dit CV.

Nærmere oplysninger om Tusaannga og om stillingerne kan indhentes hos Stina Mølgaard på telefon:
+299 346017 eller på mail: stmo@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Hotel Avannaa
Ilulissat
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen