sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Qeqqata Kommunia

Skoleleder til Sarfannguit Atuarfia / Aqutsisumik Sarfannguup Atuarfianut

Qeqqata Kommunia

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 15-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588287
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Ledelse, Undervisning og pædagogik, Andet, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Skoleleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Folkeskole, undervisning, Ansvar
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Skoleleder til Sarfannguup Atuarfia

Til vores skole i Sarfannguup Atuarfia, søger vi en skoleleder, som får ansvaret for den daglige drift sammen lærere, ledelse og forvaltning. Vi søger en leder, der vægter et godt samarbejde med lærerne, hjemmet, fritidsområdet, forvaltningen og især med børnene. Sarfannguit har 10 elever fra 1.-8. klasse og har en normering på 3 lærere. Vi har brug for en leder, som tror på en motiverende, ligeværdig og synlig pædagogisk ledelse i en bygdeskole i spændende udvikling. Skolens indsatsområder er: Læring, robusthed, medansvar. Derudover har skolen har fokus på at højne faglighed og selvstændighed hos elever, så de rustes til at fortsætte i 9.-10. klasse i Maniitsoq.

Andre fokuspunkter er:

  • Brug af Ipads i undervisningen
  • Løbende samarbejde med forældre og elever ift. udbytte af undervisningen, trivsel i klassen samt at alle lever op til forventningsaftalen mellem skole og hjem
  • Brug af skoleintra til års- og ugeplaner, planlægning, elevhandleplaner, elevtrivsel osv.

Arbejdsopgaver:

  • Personaleledelse, medarbejderudvikling og administration
  • Tilsyn samt opfølgning af budget og regnskab
  • Tilsyn herunder vedligeholdelse af bygninger der hører under Sarfannguit Atuarfia samt skolepasningen
  • Sikrer at bygdens borgere tilbydes fritidsundervisning
  • Ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker på særlige åremålsvilkår i henhold til Naalakkersuisut og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Ansættelsen følger også de gældende aftaler mellem Naalakkersuisut og IMAK, eller overenskomsten mellem Naalakkersuisut og IMAK.

Efter hver 12 måneders ansættelse ydes der feriefrirejse.

Børneattest

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse pr. 1. april 2024 eller efter aftale.

Ansøgningsskema kan hentes ved at klikke ind på www.qeqqata.gl/job.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Uddannelseschef Nivi H. Efraimsen på telefon (+299) 86 73 25, e-mail: nhef@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer medsendes

Ansøgningsfrist: 15. marts 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat