sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Atorfik: Campus Kujalleq Aningaasanut Controllerissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 13-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85482084
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat

Campus Kujalleq pillugu

Campus Kujalleq, Qaqortumiittoq atuarfiinnaanngilaq. Sumiiffik ataatsimoorfiuvoq, aamma piginnaasat ilisimasallu suulluunniit pingaartinneqarput.

Atuarfiup nalunngilaa sumiiffimmik ilinniarfigissallugu pitsaasumik pilersitsiniarluni ikioqatigiinnissaq qanoq pingaaruteqartigisoq. Illuutit eqqiluitsuutinnerannit ajoquteqannginnerannut – allaffissornikkut suliassat ajunngitsumik ingerlanneqarnissaannut. Illit najukkanni immikkuullarissumik suliaqarusukkuit aamma sumiiffimmi uummaarissumi kultureqarfiusumilu sulinissaq nuannarigukku, maanga tulluassaatit.

Atuarfik 300-t missaannik ilinniartoqarpoq aamma 70-it missaannik sulisoqarluni.

Atorfiniffissaq

1. august 2024 imaluunniit isumaqatigiinnikkut

Nalinginnaasumik
 

 • CAK allaffissornermi pitsaassusilimmik sullissisarpoq
 • Sammisassanut peqataasarneq aamma taakkuninnga aallartitsinermi ingerlatsinermilu ikiuunneq
 • Suliffeqarfiup anguniagaani angusassat anguniarnerannut taperseeqataanissamik akisussaffeqarneq

Qaninnerpaatut pisortaq: Atuarfiup pisortaa Stinus Silassen qaninnerpaatut ningiorineqassaaq

Suliassat
 
 • Debitorimi akiligassanik nassiussiussinermit akilerneqarnerinik isumaginninneq aamma – akiligassanik isumaginninneq, tiguneranit akilernissaanut
 • Illup iluani avataanullu nalunaaruteqarnissamik piareersaasarneq aamma suliaqartarneq
 • Piffissami aningaasat inissititernerini matusineq (periodelukning) aamma pisortamut nalunaaruteqarneq
 • Missingersuutit suliarineqarnerini ikiuineq, missingersuusiornermut sakkussanik ineriartuineq aamma missingersuutit pillugit malitseqartitsisarneq
 • Qaammaammut, qaammatit pingasukkaarlugit ukiumoortumillu naatsorsuutit inernerinik suliaqarnermi ikiuineq
 • Kontrollerisut naligiissaarinermillu suliaqarneq malitseqartitsisarnerlu
 • Malitseqartitsinermut nalunaarusiornermullu IT-atortussanik ineriartortitsineq aamma pitsanngorsaaneq
 • Pisortaqatigiit aningaasaqarnermillu suliaqartut suliassaminnik suliaqarneranni tapersersuineq
 • Naalakkersuisoqarfinnut nalunaaruteqarnerit assigiinngitsut
 • Revisorimut atortussanik nassiutassanik piareersaaneq ikiuinerlu aningaasaqarnermut atuuffimmi sulisut allat peqatigalugit
 • Suliakkerinermut aamma illup iluani nakkutilliinermik tunngasunik suliaqarnermik patajaallisaaneq, kiisalu aningaasaqarnermut atuuffiup suliaanik sulinermik aaqqissuussinermillu pitsanngorsaaneq
 • Suliffeqarfiup aningaasarneranik aqutsineq aamma nakkutilliineq kiisalu atuuffiit akornanni suliniutinut peqataaneq
 • Utaqqiisaasumik suliassanik aamma suliffeqarfiup sammisartagaanut assigiinngitsunut atatillugu misissueqqissaarnermik suliaqarneq
 • Allaffiup suliassaanik piareersaanermi pingaarnersiuinermilu peqataaneq

Aningaasaqarneq
 
 • Ulluinnarni aqutsinermi aamma aningaasaqarnermik aqutsinermi pisortat aamma TAP-ip akornanni pingaarutilimmik atassuteqaataaneq
 • Missingersuutinik eqquutsitsisarneq aamma qanimut aqutsinermik nalunaaruteqartarnermillu qulakkeerinninneq
 • Immikkoortortaqarfinni nukissat pitsaanerpaamik atorneqarnissaanik qulakkeerinninneq, maleruagassanut atuuttunut  aamma pisortaqatigiit aalajangigaannut naleqqiullugu
 • Pisortaq peqatigalugu nukissat suliaqarfiit akornanni pitsaanerpaamik atorneqarsinnaanerannik qulakkeerinninneq
 • Ingerlatsinermik nakkutilliineq aamma missingersuutit malinneqartarnissaanik qulakkeerinninneq
 • Ulluinnarni suleqatinik suliassatigut sungiusaaneq, missingersuusiorneq aamma pingaarnersiuineq ukkataralugit
 • Allaffiup ineriartortinneranut taperseeqataaneq ilaatigut allaffiup anguniagassaanut angusassaanullu pilersaarusiornermut atatillugu.

Illit pillutit

Attaveqaqatigiinneq suleqateqarnerlu pikkorilluinnarfigaatit, aamma tulliusut suliarinnaallugit:
 
 • Suliffeqarfiup ilinniagaqarfiinut atatillugu anguniakkanik aqutsineq aamma aningaasaqarnermik aqutsineq
 • Illup iluani avaatanullu tunngatillugu naatsorsuuserineq
 • Pisortat suliffeqarfianni controllerinermik aamma kukkunersiuinermik suliaqarneq

Naatsorsuuserinerup iluani nukittuffitit
 
 • Kisitsisilerillaqqissuuvutit
 • Immikkuualuttut eqqumaffigaatit
 • Angusassat eqqumaffigaatit
 • Misissueqqissaartartoq
 • Aaqqissuulluakkamik suleriaaseqarputit
 • Sullissiumatuujuvutit

ERP-systemi misilittagaqarfigilluarpat aamma Excelip atornissaa ilisimalluinnaqqissaarlugu.

Isumassarsiat inissaqartuaannartarput

Illit aningaasaqarnermut atuuffimmi suleriaatsit pillugit isumassarsianik tunniussinissannnut periarfissagissaassaatit.

Illit qitiusumik inissisimanissannut periarfissaqassaatit. Ineriartorpugut aamma periarfissarpassuaqarpoq.

Naatsorsuuserinermut atortussavit ingerlatsinermut aningaasaqarnermik aamma Aningaasaqarnermi Controlling pillugu patajaatsumik paasinnilersittarpaatsit.

Ineriartornissamut periarfissat

Atorfimmi piffissaq qaninnerusoq ungasinnerusorlu eqqarsaatigalugit ineriartornissamut periarfissaqassaaq, illiuguit aningaasaqarnermut suleqatissarput.

Atorfinitsitaanermut atugassarititaasut
 
 • Suussuseq isumaqatigiissullu:: Atorfininneq Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat aamma kattuffiit isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit atorfinitsitsisoqassaaq. Atorfinittussamut eqqortumut immikkut siunnersortitut, siunnersortaanertut imaluunniit siunnersortit pisortaattut atorfinittoqarsinnaavoq, isumaqatigiissut apeqqutaalluni.
 • Suliffissaq: Qaqortoq

Qinnuteqaat
 
 • Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: Qinnuteqaatit ilanngussat naleqquttut ilanngullugit kingusinnerpaamik ulloq 3. juni 2024, 16:00 tiguneqareersimassapput.
 • Qinnuteqaat: Qinnuteqaat ikkunneqassaaq una aqqutigalugu Naalakkersuisuts jobportal.

 
Akissarsiat atorfinitsitaanerlu Akissarsiat- aamma atorfininnermi piumasaqaatit, tassunga ilanngullugit angalasinnaatitaaneq pigisanik nuussinissamullu pisinnaatitaaneq, atorfinitsitaanermi nalaani atuuttumik isumaqatigiissummi/ kattuffimmi isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup oqartussaaqataanermut pisinnaatitaaffeqartup akornanni.

Inissiaq Atorfimmut atatillugu inissiamik sulisunut inissiamik tunniussisoqanngilaq.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia