sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Patientvejleder til sundhedsvæsenet

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 08-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82778138
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik, Eqqumiitsuliorneq, kulturi & timersorneq

Grønlands Selvstyre
Patientvejleder til sundhedsvæsenet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en sundhedsfaglig kollega med kendskab til det Grønlandske Sundhedsvæsen, som ønsker at være med til at styrke kontakten til patienterne og de pårørende i Sundhedsvæsenet.

Opgaven med patientvejledning er fysisk placeret på Dronning Ingrids Hospital, hvor du indgår i Stab for Ledelsessekretariatet og Kvalitet, hvor vi er organiseret i tre teams. Stillingen er med placering i det team som arbejder med kvalitet og patientsikkerhed.

En primær opgave er mundtlig og skriftlig vejledning, rådgivning og information om sundhedsvæsenets tilbud og patientens rettigheder. Du vil få et tæt samarbejde med sundhedspersonalet i det samlede sundhedsvæsen, ligesom du vil indgå i et tværgående samarbejde på tværs af faggrupper, eksempelvis i forbindelse med fortolkning af lovgivning eller klagesagsbehandling.

Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia