sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til Qeqertarsuaq Sundhedscenter, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 20-01-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-02-2022
Suliffissamut ID normut: 330992582
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en sygeplejerske i fast stilling eller vikariat over 6 måneder. Vi har god tid til vores patienter, og som sygeplejerske får man mulighed for at varetage hele forløb fra første kontakt til afslutning af behandlingen.

Qeqertarsuaq ligger på Diskoøen i Region Disko i Nordvestgrønland. I regionen ligger også 3 andre byer og 8 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Qeqertarsuaq bor der ca. 1100 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Sundhedscentrene i regionen er lægebemandet døgnet rundt.

Det er ikke et krav, at man skal være grønlandsktalende, der vil altid være tolkebistand, når det er nødvendigt for patientkontakten.

Sundhedscenteret i Qeqertarsuaq varetager mange forskellige opgaver og har følgende funktioner:

 • Lægekonsultation
 • Sygeplejerskekonsultation
 • Sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser. Der er afdelingsmedhjælpere til stede hele døgnet
 • Apotek, som varetages af sygeplejerskerne samt sundhedsassistent – medicin er gratis i Grønland og sundhedsvæsnet har apoteksfunktion
 • Laboratorium
 • Røntgenrum
 • Veneria, Livsstilsambulatorie, Sundhedspleje og Svangre ambulatorie

De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt og omfatter alle slags patientkategorier.

Dine kolleger vil være 2 sygeplejersker, 1 sundhedsassistent, 1 læge, 2 administrative medarbejdere som også er tolke, 1 portør, samt 6 afdelingshjælpere og en servicemedarbejder til rengøring og vaskeri. Der er et godt samarbejde med sygehuset i Aasiaat, som bidrager med faglig sparring og som modtager dårlige patienter, når det er nødvendigt.

Som vores nye sygeplejerske lægger vi vægt på:

 • At du har mod på at indgå i de mange forskellige opgaver
 • At du er selvstændig og handlingsorienteret
 • At du sætter pris på nye udfordringer
 • At du er robust, engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
 • At du indgår i arbejdet i sengeafdelingen samt vejleder så vel faglærte som ufaglærte kolleger.

Du får en god introduktion, som planlægges efter dine behov

Du vil indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet og dagvagt hver 3.weekend. Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner. Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

Vi har god tid til vores patienter, og som sygeplejerske får man mulighed for at varetage hele forløb fra første kontakt til afslutning af behandlingen.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl              

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning vedhæftet kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-433

Startdato: 15. marts 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 1. februar 2022. 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Suzanne Rasch på tlf. (+299 894271) eller på e-mail: SZRA@peqqik.gl eller ved Afdelingssygeplejerske Nuka Abelsen Mølgaard på e-mail: nukm@peqqik.gl eller tlf. (+299) 921211

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia