sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Jurist til Lovafdelingen i Formandens Departement

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 03-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-07-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80591640
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kunst, kultur og sport, Politi, forsvar og retsvæsen

Grønlands Selvstyre
Jurist til Lovafdelingen i Formandens Departement

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Lovafdelingen i Formandens Departement søger en jurist med interesse for og kendskab til offentlig ret til at indgå i varetagelsen af lovafdelingens opgaver, herunder juridisk faglig sikring af lovgivning, sagsbehandling og lovfortolkning.

Lovafdelingens arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

  • Lovforberedende arbejde i form af bistand og projektsamarbejde med de enkelte departementer og Inatsisartuts administration, samt de danske myndigheder.
  • Lovkvalitets og lovteknisk sikring af forslag til Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser, samt stadfæstelse og kundgørelse af disse.
  • Afholdes af kursen inden for lovkvalitet, lovteknik og andre juridiske emner.
Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia