sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat AC-fuldmægtigissarsiorpoq Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfimmut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 03-12-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-12-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-83050816
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Fiskeri og fabrik

Grønlands Selvstyre søger en AC-fuldmægtig til Grønlands Fiskerilicenskontrol
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger en systematisk medarbejder til fiskerikontrollens mange spændende opgaver.

Arbejdsopgaver

 • Medvirken til udvikling, validering og opfølgning på GFLK’s dataindsamling.
 • Opfølgning på kvoteforbrug og regelsæt i øvrigt for grønlandske og udenlandske fartøjer samt indhandlingsrapportering mv.
 • Godkendelse af EU-certificering af fangstattester og registrering af oplysninger.
 • Planlægning og udvikling af nye arbejdsmetoder og arbejdsopgaver, herunder indførelse af elektroniske logbøger og risikobaseret kontrol.
 • Deltagelse i udarbejdelse af forslag til ændringer i retningslinjer for fiskerikontrollen og lovgivning, indarbejdelse af internationale forpligtigelser og opfølgning på udviklingen i andre lande vedrørende fiskeriregulering;
 • Deltagelse i internationale møder og forhandlinger.
AC-fuldmægtigen vil indgå i ledelsesgruppen.

Kvalifikationer

Der søges en person med relevant videregående uddannelse, med:
 • Gode systematiske, analytiske og planlægningsmæssige evner.
 • Indgående kendskab til databehandlingsværktøjer, især Excel, Word og PPT, men også erfaring med databaser, SQL og GIS vil være en fordel.
 • Administrativ erfaring fra offentlig eller privat virksom hed er en fordel.
 • Kendskab til praktisk fiskeri og redskabsteknik mv. vil være en fordel.
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk, dansk og engelsk.
Der forudsættes gode samarbejdsevner, idet arbejdsopgaverne i vidt omfang skal foregå i et tværgående samarbejde med interne, eksterne og internationale aktører i fiskeriet.

Vi forventer, at du:
 • Er selvstændig og ansvarsbevidst.
 • Løser opgaver loyalt og konstruktivt.
 • Ønsker at arbejde i en uformel, men seriøs organisation.
 • Er indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation.
Vi ser også gerne, at du:
 • Har kendskab til det grønlandske samfund og forståelse for samfundsforhold.
 • Evt. er dobbeltsproget grønlandsk/dansk.
OM GFLK

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) varetager monitering, overvågning og kontrol af det grønlandske fiskeri, fangst og jagt. GFLK har som hovedmålsætning at sikre overholdelse af Grønlands Selvstyres fiskeri- og fangstlovgivning og herunder også de regler, som udstedes i henhold til bilaterale fiskeriaftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med Departementet for Fiskeri og Fangst.

GFLK består af et hovedkontor i Nuuk samt 3 regionskontorer i Sisimiut, Ilulissat og Nuuk. Der er 14 medarbejdere og 1 studentermedhjælper på hovedkontoret, som er organiseret i en administrationssøjle, en søjle for it og internationalt samarbejde samt en kontrolsøjle med et kontrolkorps bestående af 13 fiskeriobservatører, samt 3 regionskontorer med samlet 17 fiskeri- og jagtkontrollører.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia