sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Klub kalaaleq Paamiuni Aqutsisussarsiorpoq / Leder til klub kalaaleq Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 15-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589226
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Leder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Fritid og Kultur i Paamiut søger dygtig og engageret leder til Klub kalaaleq. Vil du være med til ledelse at opbygge, vedligeholde og udvikle en ungdomsklub, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Nysgerrige børn, som er mentalt robuste, og sunde og glade børn, som kommunen gerne vil have realisereret, vil vi bane vej for og gennem vore drøftelser om, hvordan vi vil arbejde for at opnå disse.

Klub kalaaleq er værested for børn og unge i Paamiut i alderen mellem 9 og 30 og har fokus på at have værested der rummer med forskellige aktiviteter.

Du bliver husets daglige kontakt til de børn og unge brugere, derfor er det væsentligt, at du har de pædagogiske værktøjer i orden og ikke mindst lyst til at arbejde med børn og unge. Du kommer til at sætte gode rammer for husets bruger.

I Paamiut er der forskellige tætte samarbejdspartnere og institutioner som: Atuarfik Tuiisaq, hvor det lokale forebyggelsesarbejde er -Ungdomskulturhuset – forsamlingshuset Taqqissuut – idrætshallen – Multiværkstedet – Paamiut Museum – familiecentret Tilioq, hvor vi har en ungdomsrådgiver. Du vil referere til Afdelingsleder for kultur i Paamiut.


Du bliver ansvarlig for:

· Daglig ledelse i administrativt og personaleledelse af fritidsklubber i Paamiut, Arsuk og Qeqertarsuatsiaat

· Planlægning og gennemførelse af fritidsklubbens aktiviteter. Aktiviteter som bruger planlagt skal du være med til at sikre dem til udfoldelse

· Medvirke i udviklingen og opbygningen af fritidsklubben.

· Medvirke som aktiv deltager ved fritidsklubbens daglige arrangementer for børn og unge.

· Budget, regnskab og opfølgning i tæt samarbejde med afdelingslederen.

· Udarbejdelse af vagtskemaer.

· Etablering af et tæt samarbejde og kontakt med brugernes forældre.
· Sikre at der er respekt, samarbejde og tillid blandt brugerne.
 

Vi forventer, at du:

· Du har en relevant uddannelse (pædagog, socialmedhjælper eller klubmedhjælper) eller har praktisk erfaring indenfor området.

· Du har ledelseserfaring, samt erfaring indenfor administration.

· Du kan arbejde selvstændigt, har initiativ, virkelyst samt overblik.

· Du er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver og arbejdstider.

· Du har gode samarbejdsevner og et godt humør.


Vi forventer at du har relevant uddannelse, gerne socialpædagog eller erfaring fra lignende stillinger, hvor du har arbejdet med børn og unge. Det er væsentligt at du er imødekommende over for husets brugere. Fleksibilitet er en nødvendighed, da huset har skiftende åbningstider. Du skal forvente minimum en ugentlig arbejdsdag med aftenarbejde fra kl. 19.00-23.00 samt arbejde ca. 5 weekender om året.


Vi tilbyder:

Et udfordrende arbejde, som giver plads til den udpegede kan have medindflydelse om arbejdets indhold og som giver et fuldkomment ansvar til pågældende om opgavernes udvikling og tilpasning. Vi finder det meget vigtigt, at der skal bruges den tid, der skal til for, at den udpegede person sættes forsvarligt ind i arbejdet og vægter ligeledes højt at den gode omgangstone og det gode arbejdsklima, der har været, fastholdes i tæt samarbejde med ledelsen og at der derudover hele tiden skal være plads til den udpegede person til at kunne tage selvstændige initiativer og fornyelser i sit virke.

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset til ansatte indenfor dagtilbudsmiljøet


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Dorthe-Marie Mogensen Fontain, tlf. +299 36 76 54 eller e-mail: dtmf@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 466-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. juni 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia