sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Klub kalaaleq Paamiuni Aqutsisussarsiorpoq / Leder til klub kalaaleq Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 15-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589226
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Meeqqat & inuusuttut
Atorfiup taaguutaa: Leder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Immikkoortortaqarfik Sunngiffik Kulturilu Pikkorissumik tunniusimalluartumillu suleqatissarsiorput inuusuttut ornittagaannut Klub kalaalermut. 

Meeqqanut inuusuttunillu ineriartortitseqataarusuppit ingerlatsinermik attassinermut, ineriartortitsinermullu suleqataarusuppit? Maani qanimut attaveqatigiinnerit pingaartinneqaqaat meeqqat inuusuttullu eqimattaqatigiillu ataasiakkaat ineriartornerat atugarissaarnerallu ukkatarineqarput.Taava suliffissaqartippatsigit.

Meeqqat alapernaatsut, tatitussusillit, peqqissut nuannaartullu Kommunitta anguniagai, aqqutissiuullugit iliuusissatsinnik eqqartuisarnitsinni piviusunngortinnissai anguniassavagut.

Klub kalaaleq ornittagaavoq meeqqanut inuusuttunullu arfineq sisamaniit ukiullinniit qummut. Sammisassaqartitsisineq aallunneqarluni.

Ulluinnarni meeqqanut inuusuttunut atuisunut attaveqaataasussaagavit perorsaanermi sakkussavit ilisimaarinissai pingaaruteqarpoq minnerunngitsumillu meeqqaniik inuusuttunillu sullisserusunnissat.

 

Paamiuni suliffeqarfinnik assigiinngitsunik qanimut suleqateqarpugut soorlu: Atuarfik Tuiisaq, najukkami pitsaaliuinermik suliaqarfiusoq - sunngiffimmi ornittagaq klubbi Kalaaleq – katersortarfik Taqqissuut – timersortarfik – Sannavik – Paamiut Katersugaasivia – ilaqutariinnut sullissivik Tilioq, tassani inuusuttunut siunnersorteqarpoq. Paamiuni Kultureqarnermut Immikkoortortaqarfiup aqutsisua pisortarissavat.

 

Akisussaaffiit suliassallu ilaatigut ukuussapput:

· Sunngiffimmi sammisassaqartitsivinni Paamiut, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat ulluinnarni allaffissornikkut aamma sulisunut aqutsineq immikkoortortami aqutsisoq peqatigalugu.

· Klub kalaalermi sammisassaqartitsivimmi sammisassanik pilersaarusiorneq ingerlatsinerlu. Taakkunani meeqqat inuusuttullu peqatigalugit ukiumut pilersaarusiat piviusunngortinneqarnissaannut qulakkeerinninnissaq

· Klub Kalaalermi sammisassaqartitsiviup ineriartortinneqarneranut suliareqqinneranullu peqataaneq.

· Klub kalaalermi sammisassaqartitsivimmi meeqqanut inuusuttunullu sammisassaqartitsinermi  aaqqissussanut peqataaneq.

· Immikkoortortamiaqutsisoq qanimut suleqatigalugu missingersuusiorneq, naatsorsuuserineq, aningaa-sartuutillu nakkutigineri.

· Sulisut suliffissaasa pilersaarusiornerat.

· Atuisut angajoqqaavinut qanimut attaveqarneq suleqateqarnerlu.

· Qulakkiissallugu atuisut aammalu sulisut akornanni ataqqeqatigiittumik nuannersumik tatigeqatigiittumillu ingerlatsisoqarnissaa.

 

Naatsorsuutigaarput:

· Ilinniagaqartutit tassunga sammisumik (Perorsaasutut, isumaginninnermi ikiortitut, klubbimiluunniit ikiortitut), assingusumilluunniit suliffimmit misilittagaqartutit.

· Aqutsinermik allaffissornerullu iluani misilittagaqartutit.

· Nammineersinnaasutit, aallarnisaasinnaasutit, piumassuseqartutit, tamakkiisumillu malinnaasinnaassuseqartutit.

· Suliassat suliffissallu eqqarsaatigalugit tamatigoortuusutit.

· Suleqatikkuminartuusutit qiimmaarissuullutillu.

 

Neqeroorutigaarput:

Suliffik unamminartoq, suliat imarisaannut sunniuteqarnissamut periarfissaqartitsisoq, suliffeqarfimmi ineriartortumi allanngoriartortumilu nammineerluinnarluni annertuumik akisussaaffeqartitaaneq. Pingaartilluinnarparput patajaatsumik suliassanut suliffimmullu pulatikkiartuaarneqarnissami piffissap pisariaqartinneqartup atorneqarnissaa,suleqatigiilluarnerup aqutsisut peqatigilluinnarlugit ingerlanneqartup attattuarnissaa, kiisalu toqqarneqartup nammineq pilersitsisinnaanera nutaaliorsinnaaneralu inissaqartittuassallugit.

Meeqqerivinnut Immikkoortortaq ulluunerani neqerooruteqarfiusuni atorfeqartunut naleqqussakkanik ataavartumik neqerooruteqartarpoq.

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: Dorthe-Marie Mogensen Fontain, oqarasuaat +299 36 76 54 imaluunniit e-mail: dtmf@sermersooq.gl

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut aamma meeqqanut pinerliisimannginnermut uppernarsaat:

Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaatinik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu Kommuni uppernarsaatinik naammaginatutut isigineqartunik pereerpat atorfinninneq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput Kommunip uppernarsaatit nammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaat rigspolitiinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat Politiinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassammat.

Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat Kommunimit aaneqassaaq pineqartumik akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami Politeeqarfimmut aaneqassaaq.

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:

Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, atorfininnerup nalaani Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu pineqartup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.

Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq.

 

Inissaq:

Atorfik inissaqartitsivoq, taamaattumik qularnaveeqqummut ineqarnermullu, atuinermut il. il. akiliisoqartassaaq matumani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kommunillu Kalaallit Nunaanni illuutaannut ineqarnermut akiliuteqartarnermut maleruaqqusat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akiliisoqartassaaq. Atorfineqqarnermi sulisutut ataavartumik initaarnissamut innersuussisoqarsinnaanngippat, sulisumut utaqqiisaasumik ineqartinneqarsinnaasoq inimik vakantboligmik neqeroorfigineqarsinnaavoq, siuliani taaneqartoq naapertorlugu ineqarnermut, atuinermut il. akiliuteqartoqartassaaq. Ineqarnermut atuinermullu akiliutigineqartartut pillugit annertunerusumik paasisaqarusukkuit www.iserit.gl qimerloorneqarsinnaavoq.

Sulilernissamut piffissaliussaq sulisutut ataavartumik initaarnissamut neqeroortoqarnissaa qaqugukkut pissanersoq apeqqutaajumaarpoq. Inatsisit atuuttut tunngavigalugit sulilernissamut atatillugu angalasoqassappat angalaneq akilerneqassaaq aammalu pisattat tikinnissaannut akiliunneqartussaalluni.

 

Qinnuteqaat:

Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 466-24-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:

Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Malugiuk: 

Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

 

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: juunip 5.-at, 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia