sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kommune Qeqertalik søger en regnskab/ kontrol medarbejder

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 24-11-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-12-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85124156
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

I Kommune Qeqertalik er en stilling som Regnskabs medarbejder ledig til besættelse pr. 2. januar 2024 eller efter nærmere aftale.

Arbejdsopgaverne er:

  • Kontrol og opfølgning af forskellige regnskabsområder
  • Indgå i arbejde med at udarbejdelse af forretningsgange
  • Regnskabskontrol, herunder kontrol af bilag og afstemninger

·Løbende optimering af regnskabs- og kontrolprocesser.

·Udarbejdelse af ledelsesinformation og økonomiske rapporter.


Vi forventer, at du:

-har en relevant uddannelse inden for regnskab og økonomi eller tilsvarende

-har kendskab til sagsgange og sagsoverblik i en offentlig administration,

-har gode sprogkundskaber i grønlandsk og dansk, skriftligt og mundtligt.


Vi lægger desuden vægt på, at du:

-er udadvendt, initiativrig og har et godt humør,

-er i besiddelse af udpræget ordenssans,

-er selvstændig og kan bevare overblik i stressede situationer,

-har evne og vilje til at samarbejde på tværs af organisationen.


Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til-og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

ELLER Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Regnskabschef Alida C. Rafaelsen til mail

alra@qeqertalik.gl


Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia