sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Namminersorlutik Oqartussat

Lægefaglig chefkonsulent til Allorfik

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 28-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85516442
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Piffissaq ilaannaa
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Namminersorlutik Oqartussat

 
Niels Hammekensvej 41
Oqarasuaat

Til Allorfik, det nationale center for behandling af afhængighed, søger vi en dygtig lægefaglig chefkonsulent på deltid, ca. 10 timer per uge, til ansættelse 15. april 2024 eller snarest derefter.
Den lægefaglige chefkonsulent refererer til lederen af Allorfik.

Den lægefaglige chefkonsulents ansvarsområder ligger primært indenfor rådgivning og dataanalyse samt behandlingsredskaber.
Den lægefaglige chefkonsulent giver sparring til lederen af Allorfik og har ansvaret for forskning- og -samarbejde om sundhedsfaglige indsatser i Allorfik.

Den lægefaglige konsulents opgaver er i samarbejde med centerlederen, at:

  • Rådgivning og sparring
  • Monitorering af data
  • Analyse og fremlæggelse af data
  • Medvirke til udarbejdelse af undervisningsmaterialer og rapport
  • Supervision af praktikanter i 2024 og 2025
  • Deltage i samarbejdet med forskningscentre og interesseorganisationer.
Herudover kan forventes ad hoc opgaver.

Vi forventer, at du:
  • har en uddannelse indenfor almen medicin, psykiatri eller andet relevant lægeligt speciale
  • har interesse i at sikre befolkningen det bedst mulige behandlingstilbud og andre relevante tilbud
  • har ledelseserfaring og gode samarbejdsevner
  • har solidt kendskab til det grønlandske samfund
En dobbeltsproget kandidat (dansk/ grønlandsk) med gode sprogkundskaber i engelsk blive foretrukket.

Der kan være nogen rejseaktivitet i stillingen.

Allorfik består af fem lokale centre, et center pr. kommune, samt af Videncenter om Afhængighed i Nuuk. Hver lokalcenter har 4-7 medarbejdere og på Videncentret er der syv medarbejdere.

Ansøgningsfrist: 22. juni 2024

Du kan få mere om stillingen ved at kontakte leder af Allorfik Efa Olsen +299 346414, mail: efol@nanoq.gl eller Keun Hwang, +299 346687, mail: keun@allorfik.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia