sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Læger i Almen Medicin til Dronning Ingrids Sundhedscenter, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 28-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-03-2021
Suliffissamut ID normut: 330501024
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk søger speciallæger i Almen Medicin. Vikariaterne har en varighed af minimum 3 måneder og tilbydes for både 2021 og 2022. Har du tidligere været ansat i DIS kan kortere ophold aftales. 

Vi tilbyder:

  • Sundhedscenteret minder i dagligdagen om en dansk almen praksis, herudover har vi hele døgnet vagtlæge og skadestuefunktion, som på skift varetages af læger ansat på sundhedscenteret
  • Dette medfører, at stort set alle typer af patienter modtages og bliver behandlet eller visiteres til DIH
  • Vi garanterer en udfordrende arbejdsdag der vil være udviklende og udfordrende både fagligt og personligt

 

Vi søger dig, der:

  • Er speciallæge i Almen Medicin
  • Søger en udfordrende en arbejdsdag med plads til udvikling både fagligt og personligt
  • Har kompetencer til at indgå i et samarbejde med forskellige faggrupper. 

Om os:

  • Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er fysisk placeret i forbindelse med landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital, (DIH) i Nuuk
  • Sundhedscenteret er et moderne sundhedscenter der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt samt tilknyttede bygder
  • Vi er 8 speciallæger i almen medicin og 10 uddannelseslæger klinikken 

Er det noget for dig? Så kontakt Ledende Regionslæge Jesper Olesen med det samme, så vi kan komme i gang med planlægningen.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-17 

Startdato: Efter aftale 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Ansøgningsfrist er 01.04.2021 (se bort fra ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce)

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved:

Ledende Regionslæge Jesper Olesen på tlf. (+299) 53 05 08 eller på e-mail: jeol@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(50).pdf  

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia