sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Leder til Familiecenter i Sisimiut

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 15-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-07-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83724115
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq

Atorfik aaqqissuussaanikkut Atugarissaarnermut immikkoortortap ataani inissisimavoq Ilaqutariinnullu Kiffartuussiviup siunertarivaa Sisimiuni meeqqanut, inuusuttunut ilaqutariinnullu inooqataanikkut ajornartorsiutilinnut pinaveersaartitsinermik tamanullu isiginnittumik suliniuteqartarnissaq.

Ilaqutariinnut Kiffartuussivik 2008-mili atuutilerpoq tulliuttutigullu sulisut amerlassusiligaallutik: Tarnit pissusaannik immikkut ilisimasallit/oqaloqatiginnittartut, Isumaginninnermi siunnersorti, Isumaginninnikkut perorsaasoq, angerlarsimaffinnut pulaartartoq, aammalu sullitat tikillugit suliallit

Immikkoortortami aqutsisutut ingerlatsinermut immikkoortortanillu ataaniittunut akisussaasoqartarpoq kiisalu angerlarsimaffeqanngitsut unnuisarfimmi sulisunut arfineq-marlunni sulisunik aqutsinermut akisussaaneq.

Ilaqutariinnut Kiffartuussivik sisamanik atimini immikkoortortaqarpoq – angerlarsimaffeqanngitsut unnuisarfiat, Anaanaq & Meerarlu, inuusuttunut inissiat malitseqartitsinermut atatillugu, kiisalu meeqqat inuusuttullu unnuisarfiat

Sulisoqatigiit assigiinngitsunik suliaqartut pineqarmata pingaaruteqarpoq, illit aqutsisussatut sulisunik aqutsinermik aamma sulisunik aallussinermik piumassuseqarlutillu misillittagaqarluarnissat.

Suliassat akisussaaffiillu ilaatigut makkuussapput:

· Upalungaarsimasunik ataqatigiissaarineq soorluttaaq ikiueqqaartartutut nammineq peqataaneq (suliassamut piareersimanissamut pikkorissarnermik sanilerisamiillu ilinniartinneqarnermik neqerooruteqartoqassaaq)

· Kiffartuussiviup suliaanik nunaqarfinnullu angalanerannik pilersaarusiorneq ingerlatsinerlu

· Ilaqutariinnik kiffartuussvimmut innersuunneqartunik pitsaassutsikkut qulakkeerinninnissamut kiisalu sulisut suleqatigalugit taakkunannga agguataarinermut akisussaaneq

· Sulisunik aqutsineq sulisullu ineriartortinneqarnerat atugarissaarnerallu

· Allaffissorneq

· Missingersuutit, naatsorsuutit aningaasanillu aqutsineq.

· Ilaqutariinnik kiffartuussivimmik taassumalu immikkoortortaanik ingerlatsinerup, kiisalu isumaginninnermut tunngasuni ingerlatsivimmut kommunillu anguniagaanut tunngatillugu ineriartortuarnissaannik qulakkeerinninneq.

Piginnaasassat:

· Isumaginninnermik siunnersortitut, perorsaasutut, tarnip pissusaanik immikkut ilinniagalittut/oqaloqatiginnittartutut isumaginninnerulluunniit iluani attuumassutilimmik ilinniagaqartuusutit

· Pisortat suliffeqarfinni aqutsinermut misilittagaqartutit ajornanngippallu isumaginninnerup sullissinermilu periutsit iluanni suliaqatarnermik misilittagaqartutit

· Tamanik takunnillaqqissuseqarlutit suliassanik aallartitsisinnaassuseqartutit eqaatsumillu suleriuseqarlutit

· Attuumassutilinnut takunnissinnaassuseqartutit aamma illup iluani avataanilu suleqatissatut attaveqarfissanik pilersitsinissamut pikkorissuusutit

· Politikkikkut aalajangikkat pilersaarusiorlugillu naammassisinnaagitit aammalu missingersuutinik

paasinnissinnaassuseqarlutillu sunniisinnaassuseqartutit

· Sulisunik innuttaasunillu kajumilersitsisuusoq suliffeqarfik ingerlalluartoq anguniagaqartorlu pilersissinnaagit

· Assigiinngitsunik sulialllit suliaasigut misilittagaqartuusutit

· Marluinnik kalaallisut/danskisut oqalussinnaaneq iluaqutaassaaq

Neqeroorutigaarput

· Suliffik pissanganartoq unammillernartunik suliassarpassualik. Suliassat assigiinngiiaartuummata, assigiinngitsuni aqutsinermi akisussaasuullutit misilinnissaanut periarfissaqarputit

· Suliffik eqeersimaarfiusoq ulluilu assigiinngisaannartut.

· Nuna tamakkerlugu suleqatigiiffinni suliniutinilu, soorlu Nuna tamakkerlugu angerlarsimaffeqanngitsuni suleqatigiiffik, ataatsimiinnerit aamma Kalaallit Nunaanni Ilaqutariinnik kiffartuussivinni pisortanik allanik workshoppernermi suleqatigiinneq pissanganartoq peqataaffigalugu, kiisalu suliniutini allani peqataaneq. Taakkununnga ilanngullugu angalasarnissat pitsaasunut pissanganartunullu aamma Kalaallit Nunaat akimorlugu misilittakkanik avitseqatigiinnissamut periarfissaqarpoq.

· Nunaqarfinnut tikeraarnerit

· Sulisut immikkoortut anguniagaannut naammassinninniarlutik sullarissut, pissanganartut pignnaasaqartullu

· Pisariaqartitsineq malillugu imaajaaqatigiinneq

· Maannakkut Ilaqutariinnik kiffartuussivimmi pisortaasoq ilaqutariinnik kiffartuussvimmi suliinnartussammat suleqataasut peqatigalugit pitsaasumik tunngaviusumillu suliassanut isertilluassavaatsit.

· Katsorsaanissamik neqeroorutinik ineriartortitsineq pillugu suliatigut qanittumik oqaloqatigiinneq

· Suliatigut inuttullu ineriartornissamut periarfissat pitsaasut.

· Suliatigut pikkorissuunissamut ukkatarisagut ilanngullugit, qiimmisaarneq, qungujulaneq pitsaasumillu nukissaqassuserput, pitsaasumik misigisimanermut tunniusseqataapput.

Akissarsisat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut

Ilinniarsimaneq aallaavigalugu isumaqatigiissutit naapertorlugit akissarsiaqartitsisoqassaaq, inissamillu innersuussisoqarsinnaalluni.

Ulloq atorfinitsitaaffissaq: 2022-mi isumaqatigiinnikkulluunniit.

Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut Atugarissaarnermut immikkoortortap pisortaanut Estella Buhrkall oqarasuaat (+299) 86 7431, e-mail: esbu@qeqqata.gl imaluunniit Pisortap tullianut Ittukusuk Heilmann oqarasuaat (+299) 86 7471, e-mail: ithe@qeqqata.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarinnaapput

Qinnuteqaat soraarummeersimanermik uppernarsaatinik, imminut ilisaritinnermik, oqaseqaatinik attavigineqarsinnaasunillu ilaqartinneqartoq, kingusinnerpaamik 2022-mi juulip 6-anni uunga nassiunneqassaaq:

www.sisimiut.gl 

Paasissutissat pisariallit:

Qinnuteqaat pinerlussimannginnermut uppernarsaammik, meeqqanik pinerlissimannginnermut uppernarsaammik, ilinniakkanut suliffigisimasanullu uppernarsaammik, ilinniarnermut uppernarsaatinik, sulisitsisumit oqaaseqatinik allanillu PDF-filimut immiussanik ilallugu kommunip nittartagaatigut nassiunneqassapput.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia