sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Leder til Utoqqaat Illuat Puilasunnguit

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 30-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589394
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Leder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ældrepleje,
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Leder til Utoqqaat Illuat Puilasunnguit

 

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Leder til Puilasunngiut Paamiut med tiltrædelse efter aftale.

Brænder du for at arbejde med de ældre, har du ledererfaring, men savner den daglige kontakt med de ældre, så er denne stilling måske noget for dig?
Ældreområdet søger en leder der har lyst til at være en del af et ledelsesteam i udvikling, med fokus på borgernes trivsel og livskvalitet.

 

Om Puilasunnguit – Et plejehjem med et godt samarbejde
Puilasunnguit er et plejehjem med plads til 24 beboere fordelt på 2 afdelinger.
Der er ansat 18 plejepersonaler, heraf 2 sundhedsassistenter, 2 sundhedshjælpere og 1 social hjælper. Derudover er der ansat 2 i rengøringen, 1 aktivitetsmedarbejder, 1 køkkenleder, 2 køkkenassistenter, 1 køkkenmedhjælper.

 

Plejehjemmet er nybygget og det ligger placeret i sammenhæng med sundhedsvæsnet.

 

I 2019 trådte Paamiutaftalen i kræft, som betyder at der på flere områder, er et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsnet og plejehjemmet. Blandt andet har man en fælles terapeut, som sikrer et sammenhængende forløb efter endt udskrivelse. Der er stor fokus på at dette samarbejde fortsætter, hvorfor en kommende leder skal være interesseret i at sikre dette.

I slutningen af 2020 er hjemmehjælpen i Paamiut flyttet ind på plejehjemmet, hvorfor hjemmehjælpslederen refererer til lederen for plejehjemmet.

En spændende stilling med mange udviklingsmuligheder. Udgangspunktet vil være, at du som leder har din dagligdag på plejehjemmet. Det er dig der går foran, og skaber rammerne for dine medarbejdere.


Derudover skal du have mod på og erfaring med implementering af udviklingstiltag både nuværende tiltag og på sigt. Du skal i tæt samarbejde med de ansatte turde tænke kreativt og ikke være bleg for at afprøve nye arbejdsgange til gavn for beboere, borgere og medarbejdere.

Vi arbejder i ældreområdet meget intensivt på at give medarbejderne lyst og motivation til deres arbejde, og i den forbindelse nedbringe sygefraværet. Du skal derfor turde arbejde med forskellige personalemæssige udfordringer, samt have mod på og gerne erfaring med varetagelse af personlige samtaler med personalet.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med fagchefen for ældreområdet, samt dine lederkollegaer på tværs af ældreområdets andre afdelinger.

 

Forventninger til ansøgere:

 

·En sundhedsfaglig uddannelse og gerne relevant ledelseserfaring

·Erfaring indenfor ældreområdet, hvor både viden, erfaring og lyst til at udvikle, er et bærende element.

·Evne til at rumme udfordringer

·Solid erfaring med personaleledelse og administration, herunder effektiv økonomistyring

·Erfaring med implementering og udvikling af nye tiltag.

·Solide samarbejdsevner, med både eksterne og interne kollegaer, på forskellige fagområder, samt med beboere og deres pårørende

·Erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, hvor der er konstante forandringer og stilles krav til organisationen

·Evnen til at arbejde målrettet og struktureret med afsæt i kommunens vision, strategi og ledelsesgrundlag

·Gode samarbejdsevner på tværs af organisationer

·God kommunikation

·Vi lægger desuden vægt på: Er stabil, kvalitetsbevidst, positiv og imødekommende

·Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

·Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

·Arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst

·Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

·Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

·Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt grønlandsk, dansk er en fordel dog ikke et krav

 

Vi tilbyder:

 

·En arbejdsplads hvor udvikling, medansvar og medindflydelse prioriteres højt

·Et godt arbejdsmiljø med en positiv indgangsvinkel

·Et spændende og varierende job med masser af udfordringer

·Et tæt samarbejde med fagchefen, samt de resterende kollegaer på ældreområdet, herunder visitation, hjemmehjælp og plejehjemsledere

·God introduktion og oplæring

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til fagchef for ældreområdet Karen Lund Mølgaard på tlf.nr. +299 368142 eller e-mail klum@sermersooq.gl

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 503-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia