sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Lektor eller Adjunkt i Erhvervsøkonomi til Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 17-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85489187
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet
søger en lektor eller adjunkt i erhvervsøkonomi.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024, eller efter aftale.

Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi danner ramme om et mangfoldigt forsknings- og studiemiljø med ca. 100 studerende, 8 fuldtidsansatte og en række ph.d.-studerende, samt gæsteforskere. Afdelingen udbyder to bacheloruddannelser i henholdsvis erhvervsøkonomi og arktisk samfundsvidenskab og en kandidatuddannelse i samfundsvidenskab. Fokus på uddannelserne og forskning i afdelingen er Grønland og Arktis.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk og grønlandsk.

Kvalifikationskrav

 • Relevant universitetsuddannelse på ph.d.-niveau.
 • Forsknings- og undervisningskvalifikationer svarende til adjunkt- eller lektorniveau.
 • Kendskab til aktuelle socioøkonomiske spørgsmål i Arktis, international politisk økonomi og økonomisk sikkerhed.
Arbejdsopgaver
Dine primære ansvarsområder vil dreje sig om undervisning i tværfaglige kurser med fokus på økonomisk videnskab. Specifikt:
 • Undervisning i udvalgte emner og kurser på bachelor- og kandidatniveau såsom international politisk økonomi, klimaforandringer og miljøpolitik, økonomisk sikkerhed og forskningsmetoder. Du bør delvist kunne bidrage til kurser som offentlig økonomi og forvaltninglære, og muligvis samarbejde i andre kurser inden for samfundsvidenskabens område.
 • Vejledning og eksamination af studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.
 • Gennemførelse af tværfaglig videnskabelig forskning og publicering af højt rangerede videnskabelige tidsskriftsartikler inden for instituttets fagområder samfundsvidenskab og økonomi med vægt på Arktis.
 • Udvikling af undervisningsprogrammet i samarbejde med de øvrige medarbejdere på instituttet og instituttet.
 • Formidling af viden i samfundet og deltagelse i den offentlige debat.
 • Fagligt bedømmelsesarbejde, f.eks. vurdering af forslag og ansøgninger.
 • Deltagelse i administrative og kollegiale samarbejder.
Ansøgningen
Ansøgningen om ansættelse som lektor eller adjunkt i erhvervsøkonomi skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

Bilag 1:    Curriculum Vitae.
Bilag 2:    Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3:    Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
Bilag 4:    Fuldstændig og nummereret publikationsliste.
Medsendte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.

Bilag 5:    Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er).
Bilag 6:    Et teaching portfolio med dokumentation for undervisningskvalifikationer og universitetspædagogikum eller tilsvarende, samt evt. refleksion over egen hid- og fremtidige undervisningsvirksomhed
Bilag 7:    Dokumentation for forskningsformidling.
Bilag 8:    Op til fem publikationer på kapitel- eller artikellængde. Ansøgeren kan udvælge højst fem publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder ved Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi Javier Arnaut, tlf. +299 385626, eller institutleder Annemette Nyborg Lauritsen, tlf. 299 385660.
Du kan læse mere om Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi og Grønlands Universitet på www.uni.gl

Bedømmelse og ansættelsesprocedure for adjunkt- og lektorstilling.
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder.
 • Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.
 • Ansættelse som lektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået lektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.
Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  
 • Institut for Læring
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Sundhed & Natur
Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia