sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Majoriaq Nuuk siunnersortimik pissarsiorpoq / Konsulent til Majoriaq

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 16-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-02-2024
Suliffissamut ID normut: 331588312
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration
Atorfiup taaguutaa: Konsulent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret konsulent som især vil arbejde med revalidering, arbejdsanvisninger, arbejdsevnevurderinger, opsøgende vejledning med tilhørende oplysninger til Majoriaq Nuuk som er i rivende udvikling i henhold til gældende retningslinjer således, at konsulenten kan deltage i fortsættelsen af den igangværende udvikling på området. Tiltrædelse ønskes efter nærmere aftale

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Majoriaq Nuuk, hvor teamleder er den nærmeste leder.


Stillingens indhold:

·Sagsbehandling og registrering af arbejdssøgende, uddannelsessøgende og kursus ansøgere

·Arbejdsevnevurdering og sagsbehandling af førtidspensionister og ansøgere

·Vejledning og dermed afvikling af indsatser for ledige i matchgruppe 1-2

·Anvisning til arbejde

·Visitering til revalidering

·Sagsbehandling og opfølgning af revalideringssager

·Opsøgende vejledning af unge under 30 år

·Sagsbehandling af ansøgninger om udefrakommende arbejdskraft

·Deltage ved udviklingen af arbejdsgange internt i Majoriaq

·Medvirke til at udvikle samarbejdet med arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutioner

·At samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen

·Deltage ved drift, styring og opfølgning af det økonomiske opgaver indenfor fagområdet

·At deltage i løsningen af forskellige ad hoc-opgaver


Forventninger:

·At du har uddannelse indenfor fagområdet, gerne socialrådgiver

·At du har kendskab til lovgivningen indenfor social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet

·At du er robust og kan have flere bolde i luften

·At du har initiativ og er inspirerende for andre

·At du møder mennesker i øjenhøjde og med respekt

·At du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på arbejdsmarkedsområdet

·At du har sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk


Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Der vil være mulighed for at tage en vejledergrunduddannelse eller andet opkvalificering som har relation Majoriaq.


Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Teamleder Nuunu Josefsen, tlf. +299 368077 eller e-mail: nujf@sermersooq.gl


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 165-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia