sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Meeqqanut Ilaqutariinnullu Sullissivimmut aqutsisumik pissarsiorpoq / Afdelingsleder for Børne– og Familiecenteret

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 28-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588442
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet
Atorfiup taaguutaa: Afdelingsleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Stabil
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret afdelingsleder til vores Børne- og Familiecenter med tiltrædelse den 1. april 2024 eller efter aftale.


Familiecenteret arbejder helhedsorienteret med visiterede familier, som ønsker hjælp til bearbejdning af forskellige sociale problemer og udfordringer - ikke mindst hjælp til bearbejdning af traumatiske oplevelser som påvirker forældrenes evne til at give omsorg for deres børn.


Stillingens indhold:
Vores kommende afdelingsleder kommer til at fungere som leder for 4 afdelinger med i alt 32 medarbejdere - i tæt samarbejder med behandlingslederene.


Underafdelinger er:

·BFC - Børne- og Familiecenter

·Kuserneq – interne behandlingstilbud for småbørnsfamilier

·Ivaaq – afdeling for Tidlig Indsats for hjælp til børnefamilier med børn under 2 år

·PAPIK – afdeling for nænsom hjemgivelse af anbragte børn


Som afdelingsleder bliver din opgave at:

·Sikre, at afdelingen arbejder efter gældende lov og Landstingsforordninger

·Ledelse og koordinering og videreudvikling af områderne i familiecenterets forskellige underafdelinger

·I samarbejde med fagchef og områdets øvrige afdelingsledere, sikre at afdelingen hele tiden arbejder for implementering og udvikling af forvaltningen/kommunens overordnede målsætning og værdier.


Du har ansvaret for den daglige ledelse, drift og økonomistyring af hele Børne- og Familiecenteret. Derudover har du ansvaret for at kvalitetssikre arbejds- og sagsgange, og sikre at fagchefen er informeret indenfor området med de relevante udviklinger og tendenser.


Du kommer til at varetage en række opgaver herunder:

·Overordnet ledelse

·Budgetopfølgning og regnskabsbemærkninger for området, i samarbejde med områdets øvrige afdelingsledere og fagchef

·Sikre- og udvikle hjælpeforanstaltninger til kommunens borgere i samarbejde med de andre afdelingsledere

·Sikre struktur i afdelingen

·Arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

·Afholdelse af MU-samtaler med medarbejdere

·Stillingsopslag og ansættelser jf. kompetenceplanen

·Kontrol og attestation af webtas/månedsskemaer

·Deltage i ledermøder

·Møde og deltagelse i forskellige task force/udviklingsgrupper nedsat af kommunens strategisk udvikling/direktør

·Ad hoc opgaver


Forventninger til ansøgere:

Vi forventer at ansøgeren er uddannet pædagog og eller socialrådgiver og derudover har relevante videregående uddannelser/kurser indenfor pædagogik, socialt arbejde og ledelse

Det forventes også at ansøger har en bred erfaring på arbejdet i socialområdet, især med kendskab til børne- og familieområdet. Vedkommende skal have ledelseserfaring og eller lignende stilling, som fagkoordinator eller teamleder, fra enten offentlig eller egen virksomhed, samt gerne have erfaring med udvikling og formidling.

 

Vi lægger desuden vægt på at ansøger:

·Er robust og kreativ

·Er dialogorienteret

·Er omstillingsparat i en organisation som udvikler sig løbende

·Efterstræber en anerkendende og inddragende lederstil

·Er udviklingsorienteret og har evne og vilje til at udvikle det samlede børne-familieområde

·Har gode samarbejdsevner

·Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav


Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Vi lægger vægt på at medarbejder få mulighed til at videreuddanne sig gennem deltagelse i relevante kurser.


Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Cecile Jeremiassen, tlf. +299 36 73 31 eller e-mail: ceje@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.


Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, 
i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.


Ansøgning:
Ansøgning mærket med
Job nr. 218-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia