sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Meeqqanut Ilaqutariinnut Ingerlatsivik immikkoortortamut aqutsisunik pingasunik pissarsiorpoq

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 29-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85518371
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat

Isumaginninnermi siunnersortaavit aqutsisutut misilittagalik aamma meeqqanut ilaqutariinnullu tunngasut pingaartitaraagit?

Ingerlatsiviup allaffissornikkut tunngavissaanik suliatigullu aaqqissuussaanermik nutaamik atulersitsiniarnermi pingaarnertut suleqataarusuppit?

Kommuneqarfik Sermersooq pikkorissumik immikkoortortami aqutsisussarsiorpoq.


Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsiviup oqartussaaffeqarfik ingerlataraa, suleqatigiinniippullu meeqqanut ilaqutariinnullu suliassanik suliaqartartut. Sullissisunik tamanit suliassat suliarineqassapput, ilaatigut makkuusut isumaginninnikkut misissuinerit, periusissiatut iliuusissanik suliaqarnerit, pitsaaliuinerit, sulianik suliaqarnerit, meeqqanik inuusuttunillu ilaqutariinnik paarsisartunut imaluunniit meeqqat angerlarsimaffiinut inissinneqarsimasunik tunngasunik suliaqarnerit kiisalu malitseqartitsineq.


Nalunaarutiginninnermut tunngasunik suliaqartut aamma pinartoqartillugu sulisup Kommuneqarfik Sermersooq tamakkerlugu nalunaarutiginninnernik tigooraasarput, suliarisarlugillu. Taassuma saniatigut suliat aallartiffeqartarput, tassani suliniutinik aallartitsisoqartarluni. Innarluutilinnut tunngasunik suliallit meeqqanik inuusuttunillu innarluutillit pillugit peqqussut naapertorlugu sullinneqartussanik suliaqartarput. Immikkoortortami aqutsisup immikkoortortami suliassat pingaarnertut akisussaaffigissavai, aamma angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnermut suliassaqarfiup allanngoriartornera immikkut malinnaaffigissallugu. Suliatigut iliuusissat nukittorsarniarlugit ingerlatsivimmi ineriartortitsinermut pilersaarusiortoqarpoq, matumani sullissinerup piukkunnassusaa ilanngullugu. Piffissami aggersumi immikkut pingaarnersiugassaq tassaavoq angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnermut suliassaqarfiup allaffissornikkut pakkersimaarneqarnissaa ilaatigut angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnerit iliuusissanik pilersaarusiorfigineqassallutillu malitseqartinneqassapput.


Meeqqanut ilaqutariinnullu tunngasut politikkikkut tamanillu annertuumik malinnaaffigineqartarput. Taamaattumik annertuumik malinnaaffigineqartumi sulilluarsinnaanerit pisariaqarluinnarpoq. Ulluinnarni unammilleruminaassinnaasunik suliaqarsinnaaneq tassanngaannarlu ajornartorsiortoqalernerani aaqqiissutissarsisinnaaneq piginnaasaqarfigissavat. Taamaammat tatituujusariaqarputit, suliamik ukkassisinnaasoq piumassuseqarluartorlu, soorlu aamma annertuumik akisussaaffimmik tigusisinnaasuussasutit.


Aaqqissuussaanikkut Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivimmiissaatit, Oqartussaaffeqarfimmilu fagchefi qaninnertut pisortarissallugu. Kommunimi aqutsisoqatigiinnut ilaassaatit aamma Meeqqanut Ilaqutariinnullu Immikkoortortaqarfimmi aqutsisut allat suleqatigissavatit. Suleqatigiinnut meeqqanut inuusuttunullu sullissisunut kiisalu meeqqanut inuusuttunullu innarluutilinnut sullissisunut marlunnut Nuummiittunut immikkoortortami aqutsisuussaatit. Aammattaaq immikkoortortami aqutsisup Ittoqqortoormiini aamma Paamiuni ingerlatsiviup immikkoortuiniittut suliatigut aqutsinertaa isumagissavaa.


Atorfiit inuttassarsiorneqartut 1.juli 2024 aallarnerfigalugu isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit inuttalerneqassaaq.


Akisussaaffeqarfiit:

·Immikkoortortaqarfimmi suliatigut aningaasaqarnikkullu akisussaasoq

·Kommune tamakkerlugu inissiinermut sulianut tunngatillugu immikkut ilisimasaqalernissamut ineriartortitsineq attassinissarlu

·Pitsaassusissamik qulakkeerinninneq aamma meeqqanik tapersersuinissamut inatsit suliffimmilu suleriutsit naapertorlugit suliamik ingerlatsinermik piffissaliussanillu aqutsineq.

·Suleqatigiinnut ataatsinut sullissisunullu sulisunut akisussaasuuneq (tassunga ilanngullugit sulisut piginnaasaasa ineriartortinneqarnerat pillugu oqaloqatigiinnerit, piginnaasanik ineriartortitsineq kiisalu atorfinitsitsinerit soraarsitsinerillu).

·Immikkoortortat akornanni kinguneqarluartussamik suleqatigiinnermik qulakkeerinninneq, oqartussaaffeqarfiup iluani aamma suliassaqarfik tamaat isigalugu

·Tapersersuinissamut tunngasunik pisariaqartitsinerup annertussusianik eqikkaaneq ingerlatitseqqiinerlu

·Suleqatigiit aqutsisuata suliaanik tapersersuineq nakkutiginninnerlu

·Assigiimmik suliassat naammassineqartarnissaannut qulakkeerinninnissaq siunertaralugu sapaatip-akunnikkuutaartumik fagchefimik, immikkoortortami aqutsisunik suleqatigiillu aqutsisuinik ataatsimeeqateqarnerit

·Immikkoortortaqarfimmi ataatsimiititsisarnerit

·Aqutsisooqatigiinnut attaveqaataaneq

·Aqutsinikkut tunngaviusunik eqqortitsinissamik qulakkeerinninneq

·Aalajangiisinnaassuseqarnermut pilersaarummik eqqortitsinissamik qulakkeerinninneq

·Oqartussaaffeqarfimmi fagchefi isumaqatigiissuteqarfigalugu allanik suliaqarneq


Ilinnut tunngasut:

Matuma ataani allassimasut amerlanersaat ilinnit naatsorsuutigaavut:

·Isumaginninnermut siunnersortitut ilinniagaqarputit immikkoortumilu annertuumik inuussutissarsiutigalugu misilittagaqarputit

·Aqutsisutut misilittagaqartuussaatit aammalu aqutsisutut ilinniarsimaneq piumaneqarluni

·Peqqissaarussilluarsinnaavutit, suleqatigiinni aqutsisut sulisullu suleriaatsinik aalajangiussanik, periutsinik atuinerannik attassilluarsinnaavutit.

·Inuttut tutsuiginartuuvutit sunniuteqarsinnaassuseqarluarlutillu.

·Tatituujusutit, sulerusussuseqartutit timitaleerusussuseqartutillu.

·Unneqqarissumik, tunniusimasumik anguniagalimmillu sulerusussuseqartuullutillu sulisinnaassuseqartutit.

·Aqutsinermut suleqatigiinnullu tunngasunik piumassuseqarlutillu siuarsaasinnaassuseqartutit kiisalu ingerlatsivimmi aqutsisoqatigiinnut aqutseriaatsimullu tunngasunik peqataasinnassuseqartutit.

·Allanut ataqqinnissuseqartutit, akuersaartuusutit pisunullu malinnaasinnaassuseqartutit (sulisunut, suleqatinut, suleqatigisartakkanut il.il.)

·Aaqqissuussaanermi ineriartortuartumi sulerusussuseqarputit

·Marlunnik kalaallisut qallunaatullu oqaaseqartuuguit iluaqutaassaaq, piumasaqaataanngilarli


Neqeroorutigisinnaavavut:

·Atorfik pissanganartoq tamatigoortorlu assigiinngitsorpassuarnik unammillernartulik annertuumillu sunniuteqarfiusinnaassaaq

·Nakkutilliilluni ilitsersuineq

·Suliatigut inuttullu ineriartornissamut periarfissat pitsaasut

·Kalaallit Nunaanni illoqarfiit annersaanni najugaqarnissamut periarfissaq, kiisalu kitaani tunumilu illoqarfinnut nunaqarfinnullu allanut angalanissanut periarfissat


Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: Pisortaq Susanne Frandsen, oqarasuaat +299 36 72 43 imaluunniit e-mail: sfra@sermersooq.gl


Pineqaatissinneqarsimannginnermut aamma meeqqanut pinerliisimannginnermut uppernarsaat: Atorfik taanna meeqqanik pinerliisimannginnermut aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu inatsit naapertorlugu uppernarsaatinik piumasaqaateqarfiuvoq. Inatsit naapertorlugu Kommuni uppernarsaatinik naammaginatutut isigineqartunik pereerpat atorfinninneq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik malugeqqussavarput Kommunip uppernarsaatit nammaginartutut isigineqartut, meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaat rigspolitiinit, aammalu pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat Politiinit pippagit atorfininnissaq inissinneqassammat.


Meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernarsaat Kommunimit aaneqassaaq pineqartumik akuersissuteqarnikkut, pineqaatissinneqarsimannginnermullu uppernarsaat nammineq illoqarfigisami Politeeqarfimmut aaneqassaaq.


Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:

Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussat aamma AK akornanni isumaqatigiissut atuuttoq, imaluunniit Kalaallit Nunaannilu kattuffiup allap isumaqatigiinniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit atorfinitsitsisoqassaaq.


Atorfinitsitsineq qaammatini pingasuni misiliinertaqarpoq.


Inissaq:

Atorfininnermut atatillugu inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq.


Qinnuteqaat:

Qinnuteqaat atorfiup Atorfiup ilisarnaataa 545-24-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.


Ima qinnuteqassaatit:
Qinnuteqaatip elektroniskimik nassiunneqarnissaa orniginartinneqarneruvoq, quppernermi matumani allermi innersuussaq toorlugu qinnuteqaatit CV-llu kakkiullugit nassiussinnaavatit.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia