sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Naalakkersuisoqarfimmi AC-fuldmægtigi imaluunniit specialkonsulenti

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 25-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81760871
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Råstofområdet

AC-fuldmægtig eller specialkonsulent til ledelsessekretariatet i Departementet for Forskning og Miljø
Tiltrædelsesdato: Tiltrædelse fra d. 1. april 2021 eller snarest efter aftale.  


Departementet for Forskning og Miljø søger en ny kollega, der kan arbejde tæt sammen med departementschefen og den øvrige ledelse.
Departementet består af ca. 35 medarbejdere, der er fordelt på tre afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale; Forskning-, Natur- og Klimaafdelingen og Miljø- og Beredskabsafdelingen) samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) er desuden en underliggende enhed til departementet.
Du skal være med til at sikre, at sagsgange og arbejdsdage forløber smidigt og effektivt – både ved at servicere departementschefen, ledergruppen og resten af departementet. Du vil referere til departementschefen, men vil også arbejde tæt sammen med resten af ledergruppen og dine kollegaer i andre afdelinger. Du skal være effektiv og fleksibel, og klar til at hjælpe til i de enkelte afdelinger, hvis der i en periode er en ubemandet stilling eller af andre grunde er øget arbejdspres.

Dine opgaver
Du vil indgå i et lille ledelsessekretariat, der servicerer og understøtter departementets ledelse ift. den   daglige drift, planlægning og politiske prioriteter. Du kan forvente en spændende hverdag præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne. Du kan forvente, at dine primære opgaver vil være:

 • Bidrage til at politiske prioriteringer og mål bliver gennemført
 • Tovholder på vigtige opgaver og udarbejdelse af politiske beslutningsoplæg
 • Kvalitetssikring af materiale, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq
 • Besvarelse og koordinering af høringer og andre henvendelser til departementet
 • Opdatering af introprogram og -materiale til nyansatte i departementet
 • Opfølgning på opgaver på tværs af afdelinger i departementet
 • Ledelsesbetjening i form af udarbejdelse af referater, notater m.m.
 • Tilrettelæggelse og udarbejdelse af materiale og præsentationer til møder
 • Bidrage til lovforberedende arbejde
 • Diverse ad hoc- og supportopgaver
Derudover kan du blive ansvarlig sagsbehandler på specifikke sagsområder, hvis du ønsker det og besidder de nødvendige kvalifikationer.
Der er tale om en stilling med mange facetter og et bredt ansvarsområde. Du må forvente at arbejde med stramme deadlines, hvorfor du skal være god til at holde overblikket og løbende prioritere dine arbejdsopgaver. Du vil blive del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.
Kvalifikationer
Du er serviceminded, selvstændig og fleksibel med talent for at organisere, sætte dig ind i nye ting og bevare overblikket. Du hviler i dig selv, motiveres af udfordringer, du er pligtopfyldende, loyal og har en positiv tilgang.

Det er vigtigt, at du er på forkant og sætter en ære i at fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen. Da kommunikation og kvalitetssikring er en vigtig del af dine arbejdsopgaver, er det påkrævet, at du har gode formuleringsevner.

Vi forventer desuden, at du:
 • har en relevant videregående uddannelse f.eks. inden for samfundsvidenskab eller jura  
 • har forståelse for politiske beslutningsprocesser, gerne fra en lignende stilling
 • trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
 • er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister
 • kan arbejde selvstændigt og selv tage initiativ
 • ikke er bange for at tage ansvar og spørge andre til råds
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaver
 • kan samarbejde med mange forskellige mennesker og fagligheder
 • har en positiv indstilling og er god til at skabe resultater
 • har gode formuleringsevner og skriftligt flair

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske samfundsforhold og behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Departementschef, Mette Skarregaard Pedersen, tlf. +299 34 64 76, e-mail: mesp@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den  22. februar 2021. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. En stilling som specialkonsulent kan tilbydes til kandidaten med de rette dokumenterbare kompetencer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia