sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Naalakkersuisoqarfimmi AC-fuldmægtigi imaluunniit specialkonsulenti

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 25-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 03-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81760871
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aatsitassanut suliassaqarfik

Sulisoqarnermut, Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi AC-fuldmægtigi imaluunniit specialkonsulenti

Ulloq atorfiniffissaq:  Aprilip aallaqqaataa 2021 imaluunniit tamatuma kingorna isumaqatigiissuteqarnikkut piaarnerpaamik.


Sulisoqarnermut, Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik suleqatissamik nutaamik pissarsiorpoq, Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq aamma pisortat allat qanimut suleqatigalugit sulisinnaasumik.
Naalakkersuisoqarfik 35-it missaannik sulisoqarpoq, immikkoortortaqarfinni pingasuni (Sullissinermut, Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Immikkoortortaqarfik, Pinngortitamut Silallu Pissusianut Immikkoortortaqarfik, kiisalu Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfik) kiisalu Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmi agguarsimasunik. Aamma Pinngortitaleriffik Naalakkersuisoqarfiup ataani immikkoortortaqarfittut inissisimavoq.
Suliat ingerlasarneri aammalu ullut suliffiusut eqaatsumik sunniuteqarluartumillu ingerlasarnissaat qulakkeertassavat  – Naalakkersuisoqarfimmi pisortaanerup, pisortaaqatigiit aammalu Naalakkersuisoqarfiup sinnerani sulisut sullinneqarneranni. Pisortaaqatigiit aamma immikkoortortaqarfinni allani suleqatitit qanimut suleqatigalugit sulissaatit. Sunniuteqarluartumik eqaassuseqartumillu pissuseqarlutit sulissaatit, aammalu piffissani aalajangersimasuni atorfiit inuttaqanngippata imaluunniit allanik pissuteqartumik suliassaqarnerulernermi, immikkoortortaqarfinni ataasiakkaani ikiuunnissamut piareersimassallutit.

Suliassatit
Pisortanut allattoqarfimmi pilersinneqaqqammersumi, Naalakkersuisoqarfimmi ulluinnarni ingerlatsinermut, pilersaarusiornermut aamma politikkikkut pingaarnersiuinermut tunngatillugu sullissisussami tunngavissiisussamilu, sulilissaatit. Suliassatit assigiinngitsorpassuarnut tunngassuteqassapput aammalu politikkikkut oqaluuserisassat apeqqutaassallutik. Suliassatit pingaarnerit tassaassasut naatsorsuutigisinnaavat:

 • Politikkikkut pingaarnersiuinerit siunnerfiillu piviusunngortinneqarnissaannik qulakkeereqataaneq
 • Suliassani pingaaruteqartuni ataqatigiissaarisuuneq aamma aalajangernissamut politikkikkut isummernissamut tunngavissianik suliaqarneq
 • Najoqqutassat Naalakkersuisoqarfimmi pisortaanermut aamma Naalakkersuisumut saqqummiunneqartussat pitsaassusaannik isumannaarineq
 • Avammut attaveqaqateqarneq, ilanngullugit tusagassiuutitigut nalunaaruteqarnerit suliaqarfigineqarneri
 • Tusarniaanernut aamma Naalakkersuisoqarfimmut saaffiginnissutinut allanut akissuteqaateqarneq aamma ataqatigiissaarineq
 • Ataatsimiinnissanut najoqqutassanik saqqummiussassanillu aaqqissuussineq suliaqarnerlu
 • Naalakkersuisoqarfimmi immikkoortortaqarfiit akimorlugit suliassanik malinnaaneq
 • Imaqarnilianik, ilisimatitsissutinik il.il. suliaqarnikkut aqutsisunut sullissineq
 • Inatsisiliornissamut piareersaatinik suliaqarnermut ikiuunneq
 • Suliassat takkuttartut assigiinngitsut aamma ikiuunnerit
Atorfik amerlasuunik pisoqarfiusartoq arlalinnillu akisussaaffeqarfiusoq, tassani pineqarpoq. Piffissamut killiliussat sukannersut suliaqarfiginissaat naatsorsuutigisariaqarpatit, taamaattumik paasisimaarinnillaqqissuussaatit aammalu ingerlaavartumik suliassarnik pingaarnersiuillaqqissuussallutit.

Tamatuma saniatigut kissaatigigukku aammalu pisarialinnik piginnaasaqaruit suliassaqarfinni immikkut ittuni sullissinermi akisussaasuussaatit.

Piukkunnassuseqarnerit
Kiffartuussillaqqilluinnarputit, namminersorsinnaallutit eqaatsumillu pissuseqarlutit, aaqqissuussinermut asseqanngitsumik pikkorissuseqarlutit, nutaanut sungiussillaqqillutit aammalu paasisimaarinniinnarsinnaassuseqarlutit. Inuttut eqqissisimasuuvutit, unammilligassanit kajumissuseqalersinneqartarlutit, pisussaaffitit naammassilluartarpatit, tatiginartuullutit aammalu nuannaartumik isiginnittaaseqarlutit.

Pisussanik sillimaffiginnereertarnissat aammalu aqutsisoqatigiinnut sapinngisamik pitsaanerpaamik ikorfartuisussatut inissisimanermik pingaartitsisuunissat pingaaruteqarpoq. Attaveqaqatigiinneq aamma pitsaassutsinik isumannaarineq suliassannut ilaammata pingaaruteqartut, oqaaseqatigiiliullaqqissuunermik piginnaaneqarnissat pisariaqarpoq.

Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput:
 • naleqquttumik ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarsimasutit, soorlu inuiaqatigiinni ilisimatusarnermut inatsisilerinermulluunniit
 • politikkikkut aalajangiinissamut sulianik ingerlatitsinermik paasisimaarinnipputit, atorfimmit assingusumeersuuppat pitsaassalluni
 • ulluinnarni ulapaarfiusumi allanngorartunik sammisassaqarfiusumi suliassaqarfiusumilu sulillutit iluarisimaartuuat
 • aaqqissuussaasumik sulisarputit aammalu piffissanut killiliussat malinneqarnissaasa qulakkeernissaat pikkoriffigalugu
 • namminersorlutik sulisinnaavutit aammalu sukkasuumik periartarlutit
 • akisussaaffimmik tigusinissaq imaluunniit allat isumasioqatigalugit aperinissaat qunuginngikkitit
 • suliassat suliarinissaannut sakkortuumik akisussaassuseqarnermik takutitsisarputit
 • inuit sulianullu piginnaasaqartut assigiinngitsorpassuit suleqatigisinnaavatit
 • nuannaartumik isummertaaseqartutit aammalu angusaqartitsillaqqissuusutit
 • oqaatsinik atuinissamut allattariarsornermullu pikkorissuuvutit
Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsinut ilisimasaqaruit aammalu kalaallisut, danskisut tuluttullu oqalussinnaaguit iluaqutaassaaq.

Annertunerusumik paasisaqarusuppit?
Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut pissarsiarineqarsinnaapput Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq, Mette Skarregaard Pedersen, oqarasuaat +299 34 64 76-mut, e-mail: mesp@nanoq.gl, saaffigalugu.

Qinnuteqarnissamut killissaliussaq
Qinnuteqaat CV aamma soraarummeersimanermut uppernarsaatit assilineri ilanngullugit, link matuma kingulianiittoq aqqutigalugu nassiunneqassapput kingusinnerpaamik ulloq 22. Februar 2021. Qinnuteqaatit e-mail-ikkut tigusassanngilagut.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput. Specialkonsulent-itut atorfinitsitsisoqarsinnaavoq piginnaasat malillugit uppernarsaatinik takussutissaqartitsinikkut.

 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia