sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Najugaqatigiiffik Pakkutaq peqqissaasussarsiorpoq imaluunniit peqqissaanermi assistentissarsiorpoq / Boenheden Pakkutaq søger en sygeplejerske eller sundhedsassistent

Kommuneqarfik Sermersooq

Ikkunneqarpoq: 19-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588981
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske, Sundhedsassistent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Boenheden Pakkutaq søger en sygeplejerske eller sundhedsassistent

Handicap- og socialpsykiatri søger en omsorgsfuld sygeplejerske eller sundhedsassistent til Boenheden Pakkutaq der er beliggende i Nuuk. Har du lyst til at være med til at gøre en forskel for vores beboere, så er det lige dig vi står og mangler som vores nye kollega. Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen, primært dagvagter. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer, i at understøtte vores beboere i deres udvikling.

Boenheden Pakkutaq har plads til 12 beboere i alderen 18-67 år med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse. Din kerneopgave bliver at hjælpe den enkelte beboer til at bevare og udvikle sine fysiske-, psykiske- og sociale færdigheder. Du skal, sammen med dine engagerede kollegaer, understøtte beboeren i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde. Vores værdier for boenheden er de mest simple ting i livet, som: omsorg, respekt for den enkelte, at skabe tryghed og tillid og bedst mulig livskvalitet.

Du bliver medansvarlig for at støtte borgerne i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være: sundhedsvæsenet, distriktspsykiatrien, fysio- og ergoterapeuter i kommunen samt borgerens sagsbehandler.


Dine arbejdsopgaver:

·Være medicin – og stuegangsansvarlig for boenheden.

·Planlægge, tilrettelægge og koordinere daglige arbejdsopgaver i samarbejde med lederen og det øvrige personale

·Udvikling af boenhedens tilbud til beboere i samarbejde med lederen og det øvrige personale

·Fastholde og videreudvikle et højt sundhedsfagligt niveau


Vi forventer, at du som person:

·At du er uddannet sygeplejerske eller sundhedsassistent.

·At du er god til at samarbejde og bidrager til et godt arbejdsmiljø

·Nysgerrig og motiveres af udfordringer

·Nytænkende og udviklingsorienteret

·Positivt sind og humor

·Robust og inviterer til dialog

·Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.


Vi kan tilbyde:

·Udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver

·Job med glade og motiverede beboere, der i dagligdagen har brug for strukturerede rammer og aktiviteter

·Dygtige og engageret kollegaer

·Alsidigt job med mange udfordringer


Om os

Pakkutaq er en del af et større fællesskab i afdelingen Handicap og Socialpsykiatri, hvor der er otte boenheder, fem bokollektiver, to aktivitets- og samværstilbud samt tre støttekorps fordelt i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut.

Vi tilbyder et spændende job i en afdeling, der står overfor en stor udvikling. Denne udvikling handler bl.a. om en grundig intro til dig som ny medarbejder, løbende sparring og faglige fællesskaber.


Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 15.


Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Norah Haggæussen, tlf. +299 581919 eller e-mail: njha@sermersooq.gl eller Arlyn Pampoza e-mail: arpa@sermeeraq.gl


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 394-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia