sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nakkutilliinermik ingerlatsivimmut nakkutilliisut isumaginninnermi suliatigut ilinniarsimasut, Isumaginninnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 10-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-03-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79732139
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet søger en selvstændig og erfaren tilsynsførende med socialfaglig baggrund til tiltrædelse pr. 1. maj 2020 eller snarest herefter.

Vi forestiller os, at du

 • har en uddannelse som professionsbachelor i socialrådgivning, eller du er uddannet socialrådgiver med relevant efteruddannelse på diplomniveau, cand. soc. el.lign.
 • har en del års relevant erfaring med arbejdet inden for det sociale område
 • er empatisk og kan begå dig på alle niveauer af en organisation
 • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og magter at indgå i en dialog
 • evner selvstændigt at tilrettelægge dit arbejde og tage et selvstændigt ansvar
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • kan holde fokus på deadlines uden at kvaliteten sænkes.
Du skal gerne have kendskab til grønlandske forhold og behersker både grønlandsk og dansk.
 
Om os:
Tilsynsenheden er en afdeling i Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, bestående af en afdelingschef og 5 tilsynsførende.
Tilsynsenheden fører to former for tilsyn:
 • Tilsyn med, at kommunerne overholder reglerne i sociallovgivningen og forvalter i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler (sektortilsyn).
 • Driftsmæssig, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionsområdet
Vi kan tilbyde dig:
 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt, og hvor du har god mulighed for at påvirke indholdet af din hverdag
 • Betydelig rejseaktivitet i Grønland, hvor du kan være på rejse i mere end 1 uge ad gangen
 • Et ansvarsfuldt, varieret, udfordrende og spændende job, med mulighed for faglig og personlig udvikling.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen, men merarbejde kan forventes, da stillingen indeholder en betydelig rejseaktivitet.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelsesdato
1. maj 2020.
 
Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til Departementschef Julie Præst Wilche tlf. 00299 551190 / jprw@nanoq.gl eller afdelingschef Kirsten Olesen kiol@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia