sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Naluttarfik Malimmi annaassiniartartuni akisussaasoq / Vagthavende livredder til svømmehallen Malik

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 02-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-04-2024
Suliffissamut ID normut: 331588749
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kunst, kultur og sport, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Livredder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Førstehjælp
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret vagthavende livredder til svømmehallen MALIK med tiltrædelse 01. maj 2024 eller snarest derefter.

Svømmehallen MALIK består af en inspektør og 3 vagthavende livreddere, samt 22 medarbejdere fordelt på 2 teams – et livredderteam og cafemedarbejderteam. Svømmehallen MALIK hører under Fritid og Kultur ved Kommuneqarfik Sermersooq. Stillingen der er en fuldtidsstilling, svarende til 40 timers arbejdsuge. Det skal forventes, at der skal arbejdes i weekenderne og i tidsrummet mellem 06:00 – 22:00.

Du kan finde flere oplysninger om os på: www.malik-nuuk.gl eller via www.sermersooq.gl


Stillingens indhold:

· Oplæring og uddannelse af livreddere, herunder vedligeholdelse af livreddernes førstehjælpsfærdigheder i forbindelse med livredderuddannelse, livredderprøven og tilhørende udstyr.

· Har også uddannelsen som livredderdommer og skal dermed fungere som livredningsdommer ved personalets aflæggelse af livredderprøven.

· I samarbejde med inspektøren, ansvarlig for beredskabsplaner, samt løbende afprøvning af alarmerings og beredskabsplaner.

· Udarbejdelse og afvikling af daglige, ugentlige og periode rengøringsplaner for bassinområde og omklædningsrum.

· Sikre kvaliteten af rengøringen og oplæring af personalet i rengøringsarbejdet og brugen af rengøringsmaskiner.

· Føre tilsyn med rengøringsmaskiner og sikre at disse vedligeholdes så de virker efter hensigten, samt at rengøringsmidlerne er til rådighed.

· Vagthavende livredder har til opgave og kompetence til at træffe faglige afgørelse i svømmehallen, og har den daglige kontakt med svømmehallens medarbejdere.

· Har det overordnede tilsyn med svømmehallens omklædningsrum, sauna og bassin.

· Vagthavende livredder skal desuden også kontrollere medarbejdernes udførte arbejde, og sikre fortsat høj hygiejne, gæsternes tilfredshed med kundeservice og cafeområdet.

· Vagthavende livredder skal i øvrigt følge retningslinjer i svømmehallens personalehåndbog, og sikre, at retningslinjerne herfra også overholdes af svømmehallens medarbejdere.

· Rengøring foretages løbende og iværksættes af vagthavende livredder. Herunder skal vagthavende livredder også fører kontrol med svømmehallens tekniske installationer, foretage målinger af vandets PH og klorindhold.

· Vagthavende livredder skal komme med forslag til udarbejdelse af vagtplaner, og sørge for at tilkalde vikarer i tilfælde af fravær. Ved Cafeansvarlig eller Inspektørens fravær er vagthavende livredder også ansvarlig for aflevering og indberetning af løntimer til lønningsafdelingen. 


Forventninger til ansøgere:

· Har relevant uddannelsesmæssig baggrund (førstehjælp, livredderprøve og gerne ledelsesmæssig erfaring og uddannelse dommer i livredning)


Vi lægger desuden vægt på:

· At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

· Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

· Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

· Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

· Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

· Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

· Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

· Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

· Er god til at samarbejde bredt

· Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes


Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.


Yderligere oplysninger fås hos:Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Carla Villadsen, tlf. +299 366314 eller e-mail: cavi@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig: Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 318-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 23. april 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia