sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Nunanut allanut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik immikkut siunnersortimik / AC-fuldmægtigimik ujaasineq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 21-01-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-02-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81617672
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet søger en Specialkonsulent / AC-fuldmægtig med interesse for forsvar- og sikkerhedspolitik samt Arktis.

Du skal varetage Grønlands interesser vedrørende sager som sikkerheds- og forsvarspolitik og samarbejde vedrørende Arktis. Du har erfaring med offentlig sagsbehandling samt politisk rådgivning. Det forventes ligeledes at du har analytiske evner inden for internationalt samarbejde på forsvars- og sikkerhedsområdet.

Dine primære arbejdsopgaver

 • Sagsbehandler på henvendelser vedrørende forsvars- og sikkerhedspolitiske emner,
 • Kontaktpunkt i departementet for forsvarets tilstedeværelse, og aktiviteter i Grønland og Arktis, herunder varetagelse af sager vedrørende forsvarets arktiske kapacitetspakke,
 • Sagsbehandler på henvendelser vedrørende arktiske emner,
 • Varetage relevante opgaver i forbindelse med Departementet for Udenrigsanliggenders område, såsom ministerbetjening, analyseopgaver samt øvrig deltagelse i internationalt samarbejde
 • Medvirke til løsning af forvaltningsopgaver i forhold til departementets opgaver og general myndighedsbehandling.
 • Koordination og besvarelse af interne og eksterne høringer.
 • Diverse udenrigspolitiske og generelle ad hoc-opgaver.
Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet 
Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet er den centrale myndighed i Selvstyret, der varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliterer fagdepartementernes internationale aktiviteter. Selvstyret deltager aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde herunder i Arktis Råd samt i FN-aktiviteter som klimakonventionen, kontinentalsokkelprojektet, Menneskerettighedsrådet og FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender. Departementet har således en travl hverdag med et meget komplekst og bredt opgavefelt.

Dine kvalifikationer og kompetencer
 • Relevant akademisk uddannelse (Cand.jur., Cand.polit., Cand.Scient.adm., Cand.Scient.pol,).
 • Du har flere års erfaring med forsvars- og sikkerhedspolitik, gerne i politisk styrede organisationer.
 • Du har erfaring med arbejde i internationale miljøer og organisationer og/eller arbejde i udlandet.
 • Du arbejder med stort overblik samt god faglig og analytisk forståelse af, hvordan en given opgave hænger sammen med den større politiske og internationale dagsorden. 
 • Du kan formidle komplekse emner om internationale relationer og kan rådgive på området
 • Du fungerer godt i et miljø hvor der er travlt og hvor der kan være komplekse opgaver. Det er en betydelig fordel, hvis du har indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur.
 • Du har en god dømmekraft og kan skabe resultater. 
 • Beherskelse af såvel grønlandsk, dansk, engelsk samt andre sprog er en betydelig fordel.
 • Du fungerer godt med såvel at tage selvstændigt ansvar som at samarbejde med kollegaer i departementet, i Selvstyret og myndigheder i Danmark.
Det tilbyder vi
Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet er en dynamisk arbejdsplads med god energi, så vi kan tilbyde imødekommende kollegaer med godt humør i et uformelt miljø.
Departementet er præget af en del travlhed. Det er derfor vigtigt at vi sparrer med hinanden og arbejder sammen om at dække alle områder, herunder i forbindelse med rejseaktivitet.
Vi arbejder for at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan gratis indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelse som specialkonsulent sker efter konkret vurdering.

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingerne. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Uiloq Mulvad Jessen, tlf. +299 34 51 68 eller irum@nanoq.gl

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest 11. februar 2021
Vi forventer at afholde samtaler i uge 7
Dato for tiltrædelse er 1.03.2021 eller snarest muligt efter aftale.
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, udskrift fra kriminalregisteret, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia