sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Nuummi Piorsaaviup sannavianut værkstedslederi / Værkstedsleder til værkstedet i Piorsaavik Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 18-06-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589631
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Værkstedsleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Nuummi Piorsaaviup sannavianut værkstedslederi

Piorsaavik inuusuttunut tunngavoq, pingaartumik 16-iniit 29-nut ukiullit Piorsaavimmik pilersitsinikkut Kommuneqarfik Sermersuumit siuarsarneqarumapput. Piorsaavik Majoriami sammisassatut toqqagassaavoq, tassani sannavik iggavilluunniit assassortarfik toqqarneqarsinnallutik.

Majoriami taassumalu ataani immikkoortortaqarfinni sulisut tamarmik pingaartitanik tunngaveqarlutik sulinertik ingerlappaat, taamaattumillu aamma sulilerumallutik qinnuteqarumaartussat tamarmik pingaartitat ukua peqataaffigiumallugit akuersaarsimassavaat:

 

·Suliamut ilisimasaqarneq – tulluartumik qaffasissusilimmik suliaqarsinnaaneq

·Inuiaqatigiinnut isiginnittaaseq – suliamik naammassinninniarnermi illoqarfimmi innuttaasunut paasinnissinnaaneq

·Naammassinninneq - Pingaarnertut suliamut angusaqarluarneq

·Ataatsimut isiginninneq – Majoriap ataatsimoortuunerata takusinnaannera

·Iliuusissamik pilersaarusiorneq – Majoriamut tunaartanik sinaakkutinillu inissitsiterineq

·Attaveqatigiinneq - ilutsinni avammullu oqaloqatigiittarneq

·Ineriartorneq - inuit, ingerlariutsit aaqqissuussaanerlu nakussassarlugit

·Atuartitsineq ilinniartitsinerlu taavalu siunnersuineq – Pingaarnertut suliassaq suliarilluarlugu

 

Taamaattumik illit Piorsaaviup sannaviani aqutsisuussaatit inuiaqatigiit ineriartornerat ilutigitillugu sulisussatut pisariaqartinneqartunik, ineriartortitsinermik suliaqassallutit.

Nuummi Piorsaaviup sannavianut faglærerimik 1.august 2024 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik pissarsiorpugut.

 

Piorsaavimmi siunertarineqarpoq:

·Nuummi (oqaatsitigut nukissatigullu) pissutsinut naleqqussarsimasunik inuusuttullu ataasiakkaat pisariaqartitaannut naleqqussakkanik aallartisarnissamut neqeroorisinnaaneq, Neqeroorut sulinermik, ulluinnarni aaqqissuussaasumik, misilittakkanik nutaaliornermillu tunngaveqartoq,

·Sumiiffimmik inuusuttut assigiinngitsunik suliatigut misilittaaffigisinnaasaannik pilersitsineq,

·Inuusuttut ilinniagaqalernissaannut nalinginnaasumillu suliffissaqarnermut periarfissaannik pitsanngorsaaneq.

 

Piorsaavimmi pingaarnertut anguniagaapput:

·Inuusuttut inuttutsuliatigullu ineriartornissaannut inerikkiartornissaannullu tapersersorlugit,

·Inuusuttut kajumissaarlugit angusaqarfiulluartussamik anguniagaqarluartumillu sulineq nukittuffiilu annertusarlugit,

·Avatangiisinik toqqissisimanartunik isumassarsiorfiulluartunillu pilersitsineq.

·Inuusuttut ilinniagaqalernissaannut suliffeqalernissaannulluunniit piareersassallugit

 

Sullitassat:

·Inuusuttut pingaartumik 16-it 29-llu akornanni ukiullit,

·Inuusuttut suliffissaaleqisuusut suliffissaqarnermut aqqutissarsiorsimanngitsut imaluunniit suliffissarsiorsimanngitsut,

·Inuusuttut ilinniakkamik aallartitsisimanngitsut imaluunniit ilinniakkamik taamaatitsisimasut,

·Inuusuttut ingerlariaqqinnaveeqqasut,

·Inuusuttut inuttut,inooqataanikkut imaluunniit peqqissutsikkut peqquteqarlutik sulilernissaminnut imaluunniit ilinnialernissaminnut piareersimanngitsut.

 

Suliassat akisussaaffiillu pingaarnerit:

·Atuartut nutaat tikilluaqqullugit ulluinnarnilu suliniuteqarnerni aquttassallugit

·Inuusuttut takkuttartut nalunaarsortarlugit nakkutigalugillu

·Inuusuttut ataasiakkaatut pisariaqartitaannut sulliviullu pingaarnertut anguniagaanut naapertuuttumik ilinniartillugit, aqqutissiuullugit kajumissaarlugillu

·Sullivimmi inuusuttunut qullersatut inissisimaneq

·Inuusuttut angajoqqaavi, sullivimmi sulisut allalluattaveqarfigisarlugit

·Sullivimmut isertartunut attaveqaataaneq,

·Inuusuttut Piorsaaviullu ulluinnarni ingerlanneqarnera pillugitPiorsaavimmi sulisut allat peqatigalugit pilersaarusiorneq

·Piorsaavimmi aqutsisuusoq qaninnertut qullersarisaasoq suleqatigalugu pilersaarusiorneq

 

Inuttut piginnaasat:

Qinnuteqartuni toqqaanermi pingaartinneqarput,

·Inuusuttunik isumassorneqarlutillu kaammattorneqartariaqartunik sullissinissamut piareersimassaatit.

·Sanasutut allatulluunniit siunertamut naleqquttumik ilinniarsimassasutit misilittagaqarlutillu.

·Naammagittartuussasutit, anguniagaqartuussasutit angusanillu takorusuttuussasutit,Ø suleqatiginnillaqqittuunissat ilakkuminartuunissallu,

·Pisuni ulapaarfiusuni eqqissillutit suliaqarsinnaassasutit,

·Ilikkartitserusussasutit,

·Misilittagaqassasutit – inuttut inuussutissarsiuteqarnikkullu – misilittakkatillu naapertorlugit inuusuttut piginnaasaannik takunnissinnaallutit taakkulu inussiarnerlutit, aalajangersimallutit tutsuiginartuullutillu oqaloqatigilluarsinnaallugit.

 

Neqeroorutigaavut:

Suliffik pissanganartoq unammillernartunillu suliassartalik, imarisassaanik nammineq sunniuteqarfigineqarsinnaasoq suliffeqarfimmilu angisuumi ineriartortinneqartuartumi allanngorartuartumilu annertuumik akisussaassuseqarfiusoq. Suliffimmut suliffeqarfimmullu iserluartinneqarnissaq pingaartipparput aamma suleqatit qanimut immersoqatigiiffigalugit suleqatigilluartarnissaq kiisalu minnerunngitsumik aallartitsinissamut nutaaliornissamullu inissaqartitsinissaq anguniartuarparput.

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsinissamut inatsit naapertorlugu pisussaatitaaffeqarpoq. Inatsit naapertorlugu kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsippat atorfinitsitsineq aatsaat pisinnaavoq. Taamaammat maluginiaqqussavarput atorfininnissamut isumaqatigiissusiortoqarsinnaammat kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik Politiinit aatsaat pissarsereerpat.

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:

Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, atorfininnerup nalaani Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu pineqartup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.


Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq
.

 

Inissaq:

Atorfininnermut atatillugu inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq.

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:

Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: immikkoortortami aqutsisoq Kista L. Petersen, oqarasuaat +299 368062 imaluunniit e-mail: kilp@sermersooq.gl

 

Qinnuteqaat:

Qinnuteqaat qulequtserlugu Atorfiup ilisarnaataa 623-24-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:

Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Malugiuk: 
Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia