sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Nuussuup Atuarfiata immikkut pisariaqartitsisunut ilinniartitsisumik 1. juni 2024 atorfinittussamik/ Nuussuup Atuarfia søger en lærer pr. 1. juni 2024

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 15-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331589225
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Støtteperson
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Om Nuussuup Atuarfia og om Trin 4:

Nuussuup Atuarfia er en dynamisk folkeskole beliggende i Nuussuuaq (bydel i Nuuk) med i alt 364 elever fordelt på 16 almindelige klasser fra 1. til 10. klasse samt 11 specialklasser. Vores undervisningsteam består af 51 engagerede og dygtige lærere.

Trin 4 er opdelt i to, hvor HDklasserne er på Heldagsskolen (7 klasser) og SNklasser på Nuussuup Atuarfia (4 kasser) er afdeling for specialklasses elever. Fælles for eleverne i specialklasser er, at de har brug for et overskueligt og struktureret læringsmiljø, der kan tilgodese den enkeltes elevs personlige og faglige udvikling.


Vi søger en lærer til specialklasse der skal varetage følgende opgaver:

Klassen er for elever for de mindste og fra mellemtrinnet.


Forventninger til ansøgere:

· Har erfaring med at undervise som special lærer

· Er en god klasserumsleder

· Er positiv, engageret, ansvarsfuld og igangsættende

· Er åben og loyal og god til at skabe gode relationer

· Vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre

· Kan se muligheder frem for begrænsninger

· Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø

· Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en trinopdelt skole

· Har erfaring med at lave handleplaner


Vi kan tilbyde dig:

· Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

· En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den gældende folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

· God opbakning som ny lærer på skolen

· Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde

· Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Kîstârak Danielsen , tlf. +299 36 64 01 eller e-mail: kida@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 472-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


Ansøgningsfrist: 25. maj 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia