sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiuni ilaqutariit sullissivianni Tiliumi Ilaqutariinnut siunnersortissarsiorput / Familievejleder søges til Børn og Familiecenter Tilioq

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 06-12-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-12-2022
Suliffissamut ID normut: 331427333
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen
Atorfiup taaguutaa: Familievejleder
Ilinniagaq: Social- og sundhedshjælper, Prof. bach. socialpædagogik, Prof. bach. socialrådgivning, Sundhedsassistent
Misilittakkat - Annertunerusumik: Samarbejde, Børne- og unge rådgivning, Familierådgivning, Pædagogisk rådgivning
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Familievejleder søges til Børn & Familiecenter Tilioq i Paamiut

Brænder du for at gøre en forskel for sårbare familier? Og har du en relevant pædagogisk eller socialfaglig uddannelse? Kan du svare ja til de to spørgsmål, så er du måske den nye familievejleder.

Kommuneqarfik Sermersooqs Børne og Familie forvaltningen søger pædagog, socialrådgiver, socialhjælper eller lignende til familievejlederstilling.

Familievejleder skal arbejde og varetage familiebehandling og socialpædagogiske indsatser rettet mod familier med psykosociale vanskeligheder. Vores fornemste opgave er at forebygge omsorgssvigt af børn i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi arbejder ud fra et systemisk grundlag med inddragelse af hele familien og med fokus på deres resurser og de muligheder, der ligger i og uden for familien.

Som familievejleder ved Børne- og Familiecenteret i Paamiut vil du blive del af en velfungerende og stabil arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt.

 

Arbejdsområdet

Arbejdet som familievejleder omfatter at

 • Udføre familievejledning og rådgivning
 • Støtte og vejlede i forhold til omsorg, kommunikation, roller og andre lignende forhold der påvirker barnets og familiens trivsel
 • Varetage en socialpædagogisk indsats i arbejdet med familier
 • Foretage hjemmebesøg hos familier
 • Foretage samtaleforløb med familier
 • Deltage i tværfaglig behandlingsplanlægning på baggrund af observation og analyse
 • Indgå i et tværfagligt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Bidrage til og engagere sig i behandlerteamet og være en aktiv del af udviklingen af behandlingsarbejdet
 • Kan arbejder efter faste arbejdstid om aften

 

Hvem er det vi leder efter:

 • Du er uddannet pædagog, socialrådgiver, sundhedsassistent, socialhjælper, eller har anden relevant socialfaglig eller pædagogisk uddannelse
 • Du har relevant erfaring fra det pædagogiske og/eller sociale område
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på arbejdsopgaverne
 • Du besidder empati og har god indføling med mennesker
 • Du har samarbejdsevner og tålmodighed
 • Du har et positivt menneskesyn og lyst og evne til at fokusere på resurserne
 • Du kan motivere og hjælpe mennesker med at forstå sig selv
 • Du er åben og kan acceptere menneskers forskellighed
 • Du kan være autentisk og tør sætte dig selv på spil
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling
 • Du er indstillet på løbende at udvikle dig i dit arbejde

 

Hvad kan vi tilbyde:

 • En spændende arbejdsplads med mange udfordringer
 • Gode kollegaer og en arbejdsplads med arbejdsklimaet i centrum
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Kollegial oplæring og undervisning
 • Selvstændigt arbejde

 

Yderligere oplysninger fås hos:

 Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Kristian Dahl, tlf. +299 367650 eller e-mail: kdah@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

 Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

 Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med
 Job nr. 892/22, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

 Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

 Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 29. december 2022

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia