sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Paarisa MANU-mut qaammatinut arfinilinnut siunnersuisartumik paarlatissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-06-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-07-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80512696
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Deltid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Har du lyst til at udvikle og implementere MANU i hele Grønland? Så er dette en stilling for dig.

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en ny kollega, der brænder for at arbejde med udvikling inden for børne-, unge- og familieområdet. Stillingen er forankret i den tværfaglige forebyggelsesenhed Paarisa, som bl.a. arbejder med udvikling af nye metoder og sundheds- og socialfaglige indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.
Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Dit ansvarsområde vil blandt andet være at udvikle og implementere MANU i hele Grønland, men du skal også være parat til at tage nye opgaver ind og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at udfordre din faglighed og blive en del af en afdeling, som hele tiden er under udvikling.

Hvad er MANU?
MANU er et forældrekursus, som er trivsels- og sundhedsfremmende og et alment forebyggende tilbud. Det er et voksenpædagogisk tilbud til alle gravide og småbørnsfamilier, både far og mor. Formålet med MANU er at fremme børn og familiers trivsel og sundhed, at forebygge senere vanskeligheder i livet, at bidrage til at skabe meningsfulde netværk og at være brobygger til kommunens og Selvstyrets øvrige tilbud. Grundtanken er, familierne under MANU får større mulighed for selv at skabe det, de selv mener, er ”det gode liv”. MANU vil stimulere forældrenes sunde, følelsesmæssige tilknytning til barnet, samt bidrage til at styrke forældrenes robusthed over for stress og krisesituationer.
 
Om stillingen
Du bliver en del af et engageret team, hvor idéudvikling, koordinering, involvering og implementering er nøgleord.
 
Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Understøtte og sørge for fremdrift af MANU
 • Udvikle, forny og implementere MANU i hele Grønland
 • Instruere, undervise, rådgive og vejlede fagpersonale i hele landet
 • Koordinere tværfagligt samarbejde
 • Gerne supervisere fagpersonale
 • Udarbejde skriftligt materiale såsom rapporter
 • Vidensindsamling og formidling
 • Opfølgning og evaluering
 • Være med til at implementere nye arbejdsredskaber
Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder, der:
 • Har indgående kendskab til MANU og erfaring med projektarbejde
 • Er en ildsjæl, der har stor erfaring inden for børne- og ungeområdet.
 • Er engageret, fokuseret og systematisk i forhold til opgaver forbundet med udvikling, implementering, monitorering og evaluering
 • Er fleksibel og opsøgende i opgaveløsningen
 • Er stærk i kommunikation både skriftligt og mundtligt
 • Har gode IT-kompetencer
 • Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser
 • Har supervisoruddannelse
 • Er villig til rejseaktivitet
Ud over arbejdet med MANU indebærer stillingen også faglig sparring og udvikling i forhold til andre indsatsområder i Paarisa såsom seksuelle overgreb, selvmord, alkohol, hash etc. Din uddannelsesbaggrund er ikke nødvendigvis afgørende for stillingen. Du kan have en sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, men du kan også have en baggrund som lærer, pædagog, sundhedsplejerske, psykolog, jordemoder eller noget helt andet.
 
Om Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 5 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er et 6 måneders vikariat på 32 timer ugentligt og ønskes besat hurtigst muligt. Stillingen er organisatorisk placeret under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold i Nuuk. Der må forventes rejseaktivitet i perioder.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte faglig leder Kirsten Fencker på kfen@nanoq.gl / +299 346906 eller konsulent i MANU Rosa Moth-Lund på roml@nanoq.gl / +299 344263.
Ansøgningsfrist: 20. juli 2020 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia