sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Pædagog til Najugaqarfik Elisibannguaq

Namminersorlutik Oqartussat

Maniitsoq
Ikkunneqarpoq: 28-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85516567
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Najugaqarfik Elisibannguaq hører under socialstyrelsen søger uddannet Pædagog til alle samtlige afdelinger.

Ansøgningsfrist er: 17.06.2024
Ansættelse: 01.07.2024  eller nærmere aftale.

Najugaqarfik Elisibannguaq er en specieldøgninstitution for 21 voksne udviklingshæmmede. Beboernes alder er fra  42 til 78 år, med følgende afdelinger:
Najugaqarfik Elisibannguaq har 12 Pladser, Sikkerneq 5, Ukaliusaq 4 beboer.

Ansøger for Pædagog forventer vi:

  • At du er indstillet på at fortsætte det pædagogiske samarbejde med vores nuværende medarbejdere.
  • At du er stabil.
  • At du er dobbeltsproget.
  • At du er interesseret i at arbejde med udviklingshæmmede, og har forståelse for hver enkelt beboernes udviklingstrin.
  • At du er indstillet på at være ledsager til andre byer.
Arbejdsugen er 40 timer med skiftende vagter, weekendvagter samt vagter på helligdagene.
Yderligere oplysninger kan fås ved at henvende sig til forstanderinde Ane Jensen til: 813343/ 520262 samt e-mail: ne-fortander@nanoq.gl eller fælles mail:elis@nanoq.gl & til Souschef Jonna J Olsen til.: 813343/817993 Mail: jjol@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia