sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Pædagoger søges til isikkivik

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 07-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85318850
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Ansættelsesdato: 8. marts - 2024 eller efter aftale.
Angerlarsimaffik Isikkivik har fælles kontor sammen med t0 andre institutioner i Sisimiut som vi arbejder tæt sammen med.
Brænder du for at arbejde med anbragte børn og vil du være med til at gøre en forskel i et ungt miljø.

Angerlarsimaffik Isikkivik
Isikkivik er beliggende i Sisimiut. Der er Plads til 13 børn/unge i aldersgruppen 8 til 17 år med mulighed for forlængelse indtil de bliver 23 år. Isikkivik er opdelt i tre afdelinger, en lukket og en åben afdeling som er i samme bygning og arbejder tæt sammen, med børn/unge i alderen 13 til 17 år, samt en børneafdeling fra 8 til 13 år. Isikkivik hører under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 8 og 17 år, både piger og drenge. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.

Pædagogikken på Isikkivik er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende samfundsorienteret tilgang i et struktureret miljø.

Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, praktik, arbejdstræning, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen. Vi stiler også efter at få de unge ud på praktik/arbejdstræning på arbejdspladser i byen.

Vi forventer:

 • At du er stabil/robust og engageret i dit arbejde.
 • At du kan arbejde struktureret og være en tydelig ansvarlig voksen.
 • At du har en relevant uddannelse eller erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge.
 • At du kan planlægge og skabe meningsfulde aktiviteter for børnene og de unge.
 • At du er villig til at tage på koloni og projektture i bygderne i op til 14 dage ad gangen.
 • At du kan arbejde i skiftende arbejdstider, f.eks. morgen, aften samt døgnvagter.
 • At du deltager i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner i samarbejde med afdelingslederne og det pædagogiske personale.
 • At du er med i udarbejdelse af behandlingsplaner, statusrapport og statusskrivelser vedrørende børn og unge, som kontaktperson.
 • At du har kendskab til grønlandsk kultur.
 • At du er god til at samarbejde med kollegaer på arbejdspladsen.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende og alsidigt job i et miljø, hvor der er fokus på faglighed.
 • Faglig udvikling gennem undervisning og supervision.
 • En arbejdsplads, hvor du selv får mulighed for at byde ind med og realisere idéer i forhold til børnene og de unge.
 • Anerkendende kollegaer,
 • som er parate til at yde kollegial sparring og supervision.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Straffeattest/Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når forstander har indhentet en straffeattest/børneattest.
Straffeattest/børneattesten vil indgå i vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte.

Forstander: Ole Benjaminsen
E-mail: olbe@isikkivik.gl
Tlf.: + 299 53 46 58
Fungerende Souschef: Tønnes Olsen
E-mail: tol@isikkivik.gl
Tlf.: +299 58 03 36

Ansøgningsfrist: 1 Marts - 2024.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia