sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Perorsaasoq soqutiginnittoq tunniusimasorlu Meeraaqqerivik Uiloq-mi pissarsiariumaneqarpoq / Engageret og dedikeret Pædagog som kan arbejde i Uiloq

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 15-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589224
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Pædagog
Misilittakkat - Annertunerusumik: Omsorgsarbejde, Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Engageret og dedikeret Pædagog som kan arbejde i Uiloq 


Vil du være med til ledelse at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Så har vi jobbet til dig.

Nysgerrige børn, som er mentalt robuste, og sunde og glade børn, som kommunen gerne vil have realisereret, vil vi bane vej for og gennem vore drøftelser om, hvordan vi vil arbejde for at opnå disse.

Vores kendetegn for institutionen er: arbejde efter vores værdier, af disse:

· Pædagogisk Idræt

· Anerkendende

· Gode fællesskab


Hvad kan vi tilbyde som arbejdsplads

· er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

· kan tilbyde en arbejdsplads med rig mulighed for at få indflydelse på dagligdagens aktiviteter.

· er en institution, hvor der er fokus på medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø, godt kollegaskab og et arbejdsmiljø hvor muligheden for faglig udvikling vægtes højt.

· for at deltage i kurser og uddannelse.


Vi forventer, at du:

· uddannet pædagog

· tage ansvar og arbejde selvstændigt

· samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og forældre, og du er villig til at indgå i pædagogiske diskussioner om vores arbejde.

· omstillingsparat

· planlægge udviklende aktiviteter for børn


Om institutionen

· lægger i Nuussuaq

· er normeret til 35 børn. 2 stue vuggestuer med 12 børn, og 1 stue med 11 børn

· Der er 12 personale.


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Ane Kuitse , tlf. +299 36 69 00 eller e-mail: anku@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 467-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. juni 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia