sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk

Pisiortornissamik iliuusissiortoq

Tusass A/S

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-08-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85496594
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Tusass A/S

 
Oqarasuaat

Pisiortornissamik iliuusissiortoq ineriartortitserusuttoq

Kalaallit Nunaat tamakkerlugu oqarasuaatikkut attaveqaqatigiinnermut logistikkimullu pilersuisuni pisiortornermut atorfimmik ineriartortitseqataarusuppit?

Tusassip periusissiaq 2025-miit atuutilertussaq piareersarpaa, taamaattumillu allannguinermi tassani pisiortornermi ineriartortitsinissamut-, kiisalu Tusassip avataani suleqatigisanik piareersarluakkamik suleqatiginninnissamut soqutigisalinnik atorfinitsitserusulluni.

Avatangiisinilu kusanartuni pinngortitami tupinnartumi, illoqarfissuartulli najoruminartigisumi suliffimmi assigiinngisitaartunik isummersinnaassusillit akornanni-, atorfippillu pitsaasumik qaffakkiartortinnissaanut periarfissaqarlutit sulinissat pilerigaajuk? Taava atorfik una immaqa ilinnut periarfissatsialaavoq.

Suliffimmut iserfiit assigiinngissinnaapput. Immaqa siornatigut pisiortornermik suliaqartarsimavutit, imaluunniit atorfimmi allami, pisiortornissamut iliuusissiortutut akisussaasutut atorsinnaasanni sulisimallutit. Immaqa isumaqatigiissutinik katitigaalluartunik isumaqatiginninniarneq, suleqatigiinnernik pilersitsineq, neqeroorusiorneq, suliarinnittussarsiornermi naammassinninneq assigisaalluunniit misilittagaqarfigivatit.

Suliffik pilluguPisiortornissamik iliuusissiortutut Tusassip pisiortorfiinik qanimut suleqatiginnittassaatit, suleqatigisallu avataaneersut pingaarnerpaat pilersaarusiorluakkamik suleqatigisassallugit, aqutsinerlu qajannaatsoq aallartiffigalugu niuerfinni Tusassimut pitsaanerpaanik piumasaqaateqartoqarnissaa qulakkeerlugu.

Saniatigut aamma atorfik ingerlatseqatigiiffik akimorlugu suleqatiginninnissamut periarfissiilluarpoq, ilaatigut immikkoortortaqarfiit naleqquttut peqatigalugit ingerlatseqatigiiffiup suleqatigisaanik aqutsineq atuutilersitsinerlu ukkatarineqassapput. Taamaattumik soqutigisaqaqatigiit assigiinngitsorpassuit suleqatigisassavatit, ingerlatseqatigiiffiup iluani avataanilu. Immikkoortortaqarfimmilu suleqatitit peqatigalugit suliniutinik ingerlatsinermut naammassinninnermullu akisussaasuussallutit.

Akisussaaffitit

Pisiortornissamik iliuusissiortutut akisussaaffitit ukuunerussapput:

 • Pisiortornissamut suliarinnittussarsiornermullu ingerlatsinernik oqinnerulersitsineq
 • Suleqatigisat qajannaatsut suussusersinissaat, ineriartortinnissaat atatiinnarnissaallu
 • Pisiortornermi suliniutinik annertuunik suliniummi aqutsisoq
 • Isumaqatigiissutit immersugassat pillugit pisiortorfinnik annertuunik isumaqatiginninniarneq
 • Contract Management Systemip nutarternissaata qulakkeernissaa, isumaqatigiissutillu qaangiutilersut pillugit isumaqatigiinninniaqqinnerit
 • Pisiortornermut ingerlatsinerit pitsanngorsarnissaat suleriutsillu digitalinngorsaanissanut peqataaneq
 • Naammassisassanik-, pingaarnersiuinerullu malinneqarnissaanik qulakkeerinninneq
 • Ulluinnarni ingerlatsinerit kiisalu ilisimasanik paarlaasseqatigiinneq, taamaalillutit suleqatippit suliaminni inuttullu ineriartornissaannik tapersiillutit.Sulianut piginnaasat

 • Naleqquttumik ilinniagaqassaatit, ass. niuernermut, aningaasaqarnermut inatsisilerinermulluunniit tunngatillugu ilinniarsimasuussaatit
 • Pisiortornermik immikkoortortaqarfimmi imaluunniit atorfimmi assingusumi pisiortornissamillu iliuusissiortutut iluatsilluarnissamik tapersiisumik misilittagaqassaatit, ass. isumaqatigiissutit katiterluakkat suliarinikuussavatit, pitsaassaarlu niuernermut ukkatarinnippata
 • Qallunaatut tuluttullu attaveqaqatigiinnermut isumaqatigiinninniarnermullu pikkorissuussaatit, soqutigisaqaqatigiillu pisariaqartitaannik eqquutsitsinermik piginnaasaqassallutit
 • Aningaasaqarnermi kisitsisit pingaarnerit paasisimasaqarfigissavatit, kiisalu isumaqatigiissutinik suliaqarneq ilisimasaqarfigalugu
 • Office-pakke - excel aamma power point pingaarnertut sungiusimavatit
 • Suliniutinik aqutsineq misilittagaqarfigigukku pitsaassaaq

Inuttut ilisarnaatit

 • ·Pisimasunik soqutigisalik attavinnillu pinngortitsisinnaasoq suleqatikkuminartoq, suleqatinut soqutigisaqaqatigiinnullu qanilaartoq
 • ·Misissueqqissaallaqqissoq kiisalu aaqqeerusussuseqarluni tamakkiisumillu isiginnilluni suleriusilik
 • ·Aqqissuulluakkamik nalilimmillu pilersitsinissamut ukkatarinnillaqqissoq
 • ·Siulliusinnaasoq pitsaassutsinillu takunnissinnaasoq
 • ·Allannguutinut pitsaasumik isiginneriaasilik pitsanngorsaajuarnermilu peqataasinnaasoq
 • ·Allanut paasinnilluarsinnaasoq ineriartortitserusuttorlu 

Suliffiinnaanngilaq
Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnut allanngueqataarusuttumik-, nunarsuarmilu qeqertat annersaanni oqarasuaatikkut attaveqaqatigiinnermi logistikkimilu pilersuinermut periarfissanik katitigaanermillu takunnissinnaasumik ujarlerpugut. 

Piginnaasaqaruit piumassuseqarlutillu suliffissaqartippatsigit, Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnut allanngueqataanissannut periarfissaqaannassanngilatit, sinaakkutalli illit nammineq inississorsinnaassavatit suliannullu tunngatillugu ineriartorfeqassallutit.

Tusassip qullersaqarfiani Nuummi sulisassaatit, Nuummilu najugaqariinngikkuit Tusassimit nuunnissannut ikiorneqarsinnaavutit, ineqartinneqarnissannullu periarfissaqassallutit.

Soqutiginnippit?
Annbritt Tummasdóttir Anderseninimut, Momentum Consultingimi suleqataasumut CV nassiullugu atorfimmut qinnuteqarsinnaavutit, ugguuna: Easy Apply, LinkedInimi. Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit Annbritt attavigisinnaavat oq. +45 2483 1412.

Itinerusumik apeqqutissaqaruit tikilluaqqusaavutit pisiortornermi pisortaq Karsten Vestergaardimut oqarasuaataa +299 58 13 32

Qilanaarpugut tusarfiginissannut.


Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia