sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Pitsaaliuinermut Isumaginninnermullu Aqutsisoqarfik AC-fuldmægtigimik pimoorussisumik sulisussarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 04-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-03-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79638857
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Har du lyst til at arbejde målrettet med udvikling og implementering af projekter inden for socialområdet? Så er dette en stilling for dig.

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en ny kollega, der har erfaring med at arbejde projektorienteret, og som brænder for at skabe positive forandringer på socialområdet. Stillingen er forankret i Central Rådgivningsenhed, som bl.a. arbejder med understøttelse med juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.
 
I Central Rådgivningsenhed tilbyder man sagsbehandlerne i myndighedsområdet og i foranstaltningsområdet råd og vejledning, samt supervision inden for udsatte børn- og ungeområdet.
 
I enheden varetages også de borgerrettede tilbud, såsom rejsehold i forhold til behandling af seksuelle overgreb, Telefonrådgivningsenhederne Tusaannga og Alliaq.

Om stillingen
Du vil komme i en enhed, som fortsat er i udvikling og som har et stærkt sammenhold.
Du vil få til opgave at skulle have fokus på videreudvikling af allerede eksisterende tilbud, men også på at skulle være med til at bygge op på noget fra starten i samarbejde med andre. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer
 • Projektledelse
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde
 • Planlægning og facilitering af møder, workshops mv.
 • Udarbejdelse af skriftligt materiale såsom projektbeskrivelser, notater og rapporter
 • Vidensindsamling og formidling
Dine kvalifikationer
Vi søger en medarbejder, der:
 • Har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde
 • Har kendskab til og interesse for socialområdet
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling
 • Har en relevant uddannelse
 • Kan tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • Er struktureret og resultatorienteret
 • Er engageret og god til at samarbejde med mange forskellige mennesker
 • Gerne er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk, men det er ikke et krav
Om Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 5 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen PAARISA, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Central Rådgivningsenhed Arnajaraq Poulsen på apou@nanoq.gl / +299 346014 eller faglig leder Stina Mølgaard på stmo@nanoq.gl  / +299 34 6017.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia