sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger sundhedsassistent til fast daghold på demens afdeling.

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 24-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-07-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83758162
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen, Sundhed

Plejehjemmet i Sisimiut er inddelt i to afdelinger: Plejeafdeling og demensafdeling, og hver af de to afdelinger ledes af en afdelingsleder:

-Plejeafdeling har plads til 20 beboer og en aflastningsplads.

-Demensafdeling har plads til 22 beboer.

Der lægges vægt på at styrke og vedligeholde den enkelte beboers evne til egenomsorg, og at husets beboere og ansatte indgår i et fællesskab med respekt for det enkelte individ.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

  • Personlig pleje og omsorg og være med til at sikre, at plejen sker i overensstemmelse med de formål, mål og regler, der er udarbejdet for området
  • Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale
  • Arbejde med at styrke beboernes funktionsniveauer og ressourcer med rehabiliterende arbejdsgang

·Være med til at videreudvikle plejehjemmet ved at deltage i den igangværende udvikling inden for området

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet social- og sundhedsassistent
  • Er stabil og tager ansvar for dine opgaver
  • Kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder
  • Har gode ideer og tager initiativ
  • Er god til at samarbejde
  • Har lyst til at bruge dine faglige kompetencer

Vi tilbyder:

Introduktion

En arbejdsplads hvor udvikling, medansvar og medindflydelse prioriteres højt.

Ansat på 40 timer om ugen, og du skal påregne arbejde hver anden weekend med ansvarshavende funktion.

En spændende arbejdsplads med mangeartede opgaver.

Stor selvstændighed i arbejdet med rige muligheder for at præge udviklingen.

På Plejehjemmet Qupanuk vægter vi trivsel og det gode liv. Du kan læse mere om os på https://www.qeqqata.gl/emner/borger/familie_pleje_omsorg/aeldre/plejehjem_qupanuk?sc_lang=da.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og sundhedsassistentit. Feriefrirejse hvert andet år for dig og din familie.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes bohave- og tiltrædelsesrejse for dig og din familie, hvis du ikke allerede er bosat i Sisimiut, såfremt personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der blive tilbudt en midlertidig møbleret vakantbolig, for hvilken der betales husleje.


Trivsel- og Sundhed:

Ansatte i Qeqqata Kommunia tilbydes gratis motion i byens motionscenter.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved at rette henvendelse til fungerende afdelingsleder for demens Kori M. S. Kristiansen på tlf.: 86 73 64, e-mail: koms@qeqqata.gl  eller til Plejehjemsleder Peter Mattaaq på tlf. 86 73 50, e-mail: pema@qeqqata.gl

Samtaler afholdes løbende, og stillingsopslaget tages ned, når den rette kollega er fundet. Er du den rette kandidat, send da venligst dit CV, referencer, og en kort præcis ansøgning gerne allerede i dag, eller inden ansøgningsfristen.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia