sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Qeqqata Kommunia

Psykolog eller konsulent for Specialundervisning til MISI / Tarnip pissusaanik ilisimasalik imalt Immikkut atuartitsinermi siunnersorti MISI pissarsiorpoq

Qeqqata Kommunia

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 19-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588337
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik, Andet, Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Psykolog, Konsulent
Ilinniagaq:
Misilittakkat - Annertunerusumik: Støttepædagogik, Børnepædagogik, Vejledning, unge
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale

Psykolog eller Konsulent for Specialundervisning til MISI

Qeqqata Kommunia søger Psykolog / Konsulent for Specialundervisning til Qeqqani MISI (PPR) i Sisimiut

Qeqqani MISI (PPR) i Qeqqata Kommunia søger en Psykolog eller Konsulent for Specialundervisning til ansættelse i Sisimiut med mulighed for bolig.

Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen 0 – 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner. Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.

I Qeqqani MISI vil du indgå i et tværfagligt team bestående af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter samt vores kontorfuldmægtige. Teamet er samlet normeret til 6 medarbejdere. Vi er delt i to afdelinger; én i Sisimiut og én i Maniitsoq. Herunder har vi 6 tilhørende bygder, som vi har tjenesterejser til et par gange i løbet af året – alt efter behov. Dette betyder, at der i stillingen skal påregnes rejseaktivitet mellem afdelingerne samt til bygderne.

Som Konsulent for Specialundervisning i Qeqqani MISI er dine arbejdsopgaver alsidige og består blandt andet af:

 • Støtte til børn og unge i deres trivsel, udvikling og læring ved brug af pædagogiske psykologiske arbejdsmetoder rettet mod både individer og grupper herunder både børnegrupper og familier
 • Gennemførsel pædagogiske psykologiske undersøgelser herunder psykologisk testning
 • Almen- og specialpædagogisk rådgivning og vejledning til forældre, lærere, pædagoger eller andre relevante personer, hvis indsats har væsentlig betydning for barnets/elevens udvikling
 • Udarbejdelse af Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV’er)
 • Tværfagligt samarbejde med andre faggrupper uden for vores team (herunder lærere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere med flere)
 • Medvirken i fremadrettet udvikling af børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia

Der vil desuden være mulighed for at arbejde med:

 • Oplæg/undervisning til andre fagpersoner og borgergrupper
 • Rådgivning og vejledning af andre faggrupper

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt, være initiativrig og udviklingsorienteret
 • Har gode samarbejdsevner både i forhold til børn, forældre, fagpersoner på byens skoler og institutioner samt internt i teamet
 • Har lyst til at arbejde med at styrke voksne og systemer rundt om børnene
 • Har en inkluderende og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker
 • Kommunikerer godt på skrift og tale og har mod på at arbejde i et flersproget miljø

 

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og åben arbejdsplads med 40 arbejdstimer ugentlig
 • Et udfordrende, alsidigt og spændende job
 • En lille arbejdsplads med et stærkt fællesskab, hvor der dagligt er god kontakt og sparring i afdelingen
 • Stor frihed til at tilrettelægge dine arbejdsopgaver og metodisk frihed inden for det pædagogisk psykologiske arbejdsområde (vi arbejder blandt andet med mentalisering, principper fra programmerne De Utrolige År, test og observationer samt kognitive og adfærdsbaserede metoder).
 • Grundig indføring i arbejdsgangen i vores team
 • Mulighed for faglig udvikling og opkvalificering
 • Supervision til alle faggrupper i teamet
 • Tolkebistand ved behov
 • En storslået natur med rige muligheder for vandring, sejlads, hundehold, skisport, jagt og fiskeri
 • Grønlands andenstørste by med forskellige kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter

Den rette ansøger:

 • Er uddannet cand.pæd.pæd.psych., folkeskolelærermed efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik
 • Er parat til at arbejde i et system, der bygger på grønlandsk kultur
 • Har gerne erfaring pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge
 • Er robust og kan arbejde selvstændig og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver
 • Er omstillingsparat og kan navigere i en dagligdag, der er præget af stor kontakt med borgere i alle aldre samt mange forskellige samarbejdspartnere

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomster mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland

Der kan anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler.

Børneattest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende skolepsykolog Marianne L. Olsen på telefon (+299) 38 12 40, e-mail: olsm@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal med sendes

Ansøgningsfrist: 15. marts 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat