sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Qasigiannguani ilaqutariit illuani pisortaq/Familievejleder/leder til Familiehuset i Qasigiannguit

Kommune Qeqertalik

Qasigiannguit
Ikkunneqarpoq: 27-04-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-05-2020
Suliffissamut ID normut: 330260570
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik, Meeqqat & inuusuttut
Atorfiup taaguutaa: Familievejleder
Ilinniagaq: , , Socialhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Socialpædagogik,
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

Qasigiannguani ilaqutariit illuani pisortaq

Qasigiannguani ilaqutariit illuanni ilaqutariinnik siunnersorti/ aqutsisoq.

Kommune Qeqertalik immikkoortortaqarfimmi Qasigiannguani ilaqutariinnik siunnersui-sartumik / Ulluinnarni ilaqutariit illuani aqutsisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq ulloq 1. juni 2020 -imiit imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik.

Ilaqutariinnut atorfik Ilaqutariit Illuanni inissisimavoq. Inunnik Isumaginnittoqarfimmi aqutsisoq qaninnertut qullersarissavat.

Suliassaqarfiit akisussaaffiillu:

 • Inunnik Isumaginnittoqarfik suleqatigalugu suliniutinik pilersaarusiukkanik suleqataaneq.
 • Meeqqanut ilaqutariinnullu tunngasuni tapersersuineq, matumani inooqatigiinnikkut perorsaanikkullu ikiuunneq aammalu ilaqutariit tarnikkut inooqatigiinnikkullu san-ngiitsunut iliuusissatut pilersaarut malillugu tapersersuineq.
 • Ilaqutariit sanngiitsut tapersersorlugit, inooqatigiinnerat ulluinnarisaallu nukittorsar-niarlugu, aammalu / imaluunniit inuttut nukittuffii, angajoqqaallu angajoqqaajusin-naanerat periusissatut pilersaarut malillugu nukittorsarniarlugu tapersersuineq.
 • Meeraq angerlarsimaffiup avataani inissinneqarsimappat angajoqqaat aammalu angajoqqaarsiat meeqqamik paaqqutarinnittut perorsaanikkut ikiorlugit.
 • Inuusuttut naartusut anaanaasulluunniit perorsaanermi ikiorlugit, ilaquttaminnut attaveqartut attaveqanngitsulluunniit.
 • Ilaqutariit meerartallit tarnikkut inooqatigiinnikkullu annertuunik ajornartorsiutilinnik perorsaanikkut ikiuunneq.
 • Angajoqqaat meeqqanut immikkoortortaqarfimmi paaqqinnittarfinnut attaveqarne-rannut tapersersuineq, matumani pineqarput ulluunerani paaqqinnittarfiit, atuarfik, sunngiffimmi ornittakkat, isumaginnittoqarfik peqqinnissaqarfillu.
 • Ilaqutariinnik siunnersuisup ilaqutariit sullitami tamatigut pulaarnerannut nalunaa-rusiortarneq killiffiallu pillugu nalunaarusiortarneq.
 • Ilaqutariit Illuanni naatsorsuutit nakkutigalugit
 • Ilaqutariinnik katsorsartitsineq/Ilaqutariinnik højskolertitsineq.

Qulaani suliat pineqartut saniatigut Isuamginninnermi Immikkoortortami Aqutsisup suliakkiisutai, isumaginninnerup iluani suliassat isumagisassanut ilaapput.

 • Piginnaasat kissaatigineqartut:

  Perorsaasutut ilinniarsimaneq imaluunniit Isumaginninnermi Ikiortitut ilinniarsimaneq saniatigullu meeqqanik sullitaqarnermi pikkorissarsimaneq (imaluunniit pikkorissarnernut taamaattunut peqataanissamut piumassuseqarneq)
 • Meeqqanut immikkoortortaqarfimmi ilaqutariinnik siunnersuinermut sulinermi misilittagaqarneq.
 • Meeqqanut innarluutilinnulluunniit immikkoortortaqarfimmi tapersersortitut sulinermi misilittagaqarneq.
 • Isumaginnittoqarfimmi sulinermi misilittagaqarneq.
 • Suleqatigisanik sullitanillu suleqatiginnilluarnissamik pilersitsisinnaaneq aammalu periusissamik pilersaarut, Sullissisumit akisussaaffigineqartoq malillugu naammassinnissinnaaneq.
 • Periusissamut pilersaarut toqqammavigalugu nammineersinnaassuseqarneq aam-malu suleqatiginnilluarsinnaaneq.
 • Utaqqisinnaassuseq akaarinninnerlu. Tarnikkut nukittuneq. Tutsuiginarneq, tunniusimaneq akisussaassuseqarneq maligassaalluartuunerlu.
 • Sullitamut attaveqarluarsinnaaneq attaveqaqateqarluarsinnaanerlu. Akerleriissutinik aaqiillaqqinneq
 • Sungiussiasuuneq ineriartorusussuseqarnerlu.
 • Isumaginnittoqarfimmi Ilaqutariinnut Siunnersuisartutut – Angerlarsimaffimmi Perorsaasutut sulianik suleqatiginninnissamillu naammassinninnissamut maleruaqqusanik malinnissinnaaneq

Akissarsiaqartitsineq atorfinitsitsinerlu:

Akissarsiaqartitsineq atorfinitsitsinerlu pissapput kattuffimmut isumaqatigiinninniarsinnaa-titaasumut AK/ NPK isumaqatigiissutit sukkulluunnit atuuttut naapertorlugit.

Atorfininnermut atasumik inissaqartitsisoqarpoq maleruagassat atuuttut malillugit akilimmik depositummilimmillu.

Naammaginartumik pinerlussimannginnermut uppernarsaat aamma meeqqanik pinerliisi-mannginnermik uppernarsaat atorfininnissamut piumasaqaataavoq. Taakku atorfinittussap atsiorluni akuerinerata kingorna atorfinititsisussamit Naalagaaffiup politiivinut (Rigspolitiet) pissarsiarineqassapput.

Atorfimmut tunngatillugu annertunerusumik paasisaqartoqarsinnaavoq Isumaginninnermi immikkortumi aqutsisumut Rakel G. Grønvold oqarasuaat 38 71 51-mut saaffiginninnikkut imaluunnit e-mail: ragg@qeqertalik.gl Imaluunniit INUA bychef Søren H.Lange telefonia 38 71 41 sla@qeqertalik.gl  saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput.

Qinnuteqaat ilinniarsimaneq suliffigisimasallu pillugit paasissutissat, ilinniarsimanermut up-pernarsaat il.il. ilanngullugit Kommune Qeqertalik Qasigiannguit kingusinnerpaamik ulloq 27. maj 2020 tunniunneqareersimassapput, uungalu nassiuteqquneqarput: hr@qeqertalik.gl  imaluunniit

Kommune Qeqertalik
Qasigiannguit
Postboks 113.
3951 Qasigiannguit

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia