sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Qasigiannguit - Utoqqaat illuat pedelissarsiorpoq

Kommune Qeqertalik

Qasigiannguit
Ikkunneqarpoq: 24-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85500019
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Kommune Qeqertalik Qasigiannguit Qeersaat Illuat søger pedel med ansættelse pr. 1. juli 2024 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er 40 timer/ugen. Bygningen er taget i brug i år 2009 og er beregnet til 20 beboere, hvor bygningen er opdelt i 4 etager samt elevator. Derudover er der ca. 30 personale. Der kan påregnes bredt forskellige forefaldende vedligeholdelses opgaver i bygningen og ved ude arealer. Til dagligt er det også pedellens arbejdsopgave og have samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, samt at have ansvaret for hoveddepot.

Kælder: Pedel værksted samt hoveddepot

Stueetage: Hovedindgang, industrikøkken, spisesal, vaskeri, pausestue, kontorer, garderobe til personalet, gymnastiksal

I 1.sal samt 2. sal er der stuer til beboere, altaner, spisekøkken, rendepot, skyllerum.

Arbejds- og ansvarsområder:

 • Vedligeholdelse i bygningen samt ude arealer
 • Varmestyring og-tilpasning
 • Ventilation
 • Snerydning
 • Post
 • Depoter
 • Være med til, at bestille varer hjem.
 • Fylde op i stuerne med diverse artikler
 • Vedligeholdelse af værktøjer og sikre at det er tidssvarende
 • Samarbejde med håndværkere og samarbejdspartnere ifm. Udførelse af opgaver
 • Skrald
 • Vedligeholde og male beboernes stuer
 • Være med til, udarbejdelse af og vedligehold beredskab- og evakueringsplan
 • Opstilling af div. ved arrangementer: Sommerfest, forsamling, teater, fester mm

Kvalifikationer:

 • At du har god og bred erfaring indenfor vedligeholdelse
 • Besiddelse af kørekort i kategori B
 • At du er faglig velfunderet og kritisk i dit valg af handlinger
 • At du har lyst og interesse for at arbejde indenfor ældreområdet samt vedligeholdelse
 • At du har veludviklede tværfaglige samarbejdsevner
 • At du vil medvirke til at skabe et positivt, kreativt, inspirerende og udviklende miljø
 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan ikke stilles bolig til rådighed til stillingen.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til alderdomshjemmets souschef Ngalannguaq Simigaq Broberg tlf. 91 46 53 eller via e-mail Ngbr@qeqertalik.gl


Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia