sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Qeqqata Kommunia

Qullersaqarfimmi allatseqarfik Kontorfuldmægtig-imik pissarsiorpoq/Direktionssekretariatet søger en Kontorfuldmægtig

Qeqqata Kommunia

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 09-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-04-2024
Suliffissamut ID normut: 331588842
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration
Atorfiup taaguutaa: Kontorfuldmægtig
Ilinniagaq: Kontoruddannelse med administration
Misilittakkat - Annertunerusumik: Administration, Ansvar
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Direktionssekretariatet søger en kontorfuldmægtig

Qeqqata Kommunia søger en selvstændig og erfaren kontorfuldmægtig i direktionssekretariatet i Sisimiut. Medarbejderen ansættes under sekretariatschefen.

Sekretariatet er en afdeling hvor hovedfokus er politisk betjening. Direktionssekretariatet er en servicefunktion for samtlige områder i administrationen. I det daglige vil du som fuldmægtig bidrag til at udvikle og igangsætte initiativer på baggrund af politikernes beslutninger samt understøtte gennemførelse af forskellige opgaver.

Som medarbejder i direktionssekretariatet skal du holde af et arbejdsmiljø, hvor tingene ind imellem går stærkt og opgaver skal løses under pres. Du skal holde af at arbejde i et politisk miljø med mange forskellige typer mennesker, og hvor et projekt kan ændre form og indhold hen ad vejen.

Arbejdsområde

 • Koordinere henvendelser til borgmester og kommunaldirektør
 • Valg og folkeafstemninger
 • Koordinere Borgerlige vielser
 • Koordinere officielle besøg til kommunen
 • Bistå med koordinering af kommunalbestyrelsesmøde og opgaveuddelegering.
 • Koordinere sagsforløb til forskellige politiske møder

Opgaver i samarbejde med øvrige ansatte i direktionen

 • Registrering og fordeling af indkommet post
 • Sagsbehandling af sekretariatsmæssige opgaver
 • Koordinering af rejser herunder bestilling og reservation af billetter og hotelværelser
 • Ansøgninger om offentlig indsamling
 • Bevillinger til spilleautomater
 • Alkoholbevillinger
 • Gratulationer til og gaver fra borgmester
 • Arrangere møder og receptioner
 • Indkøb og lager af kontorartikler
 • Servicering og modtagelse af henvendelser til borgmester og kommunaldirektør
 • Kontere faktura
 • Ad hoc opgaver

Kvalifikationer

 • Erfaring i at arbejde i en politisk styret organisation
 • Erfaring indenfor projektledelse
 • Erfaring med at begå sig i alle niveauer i en organisation
 • Er struktureret, effektiv og imødekommende
 • Udviser initiativ, handlekraft og selvstændighed
 • Har stærke samarbejdsevner og er ansvarsbevist og stabil
 • Kan håndtere ansvaret for mange varierende opgaver og bevare overblikket
 • Du er dobbeltsproget grønlandsk / dansk
 • Er stabil, åben og positiv

Løn og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de enhver til gæl­dende aftaler.

Der kan anvises bolig til stillingen, for hvilken der betales efter gældende regler.

Børne- og straffeattest

Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest og straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest og straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten og straffeattesten fra Rigspolitiet.

Tiltrædelse 1.maj 2024 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Sekretariatschef Peter Evaldsen på telefon (+299) 86 73 07, e-mail: pete@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal medsendes.

Ansøgningsfrist: 25. april 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia