sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)

Regionslæge, fast overlægestilling, Region Disko, Grønland (24-282)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 29-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-07-2024
Suliffissamut ID normut: 331589382
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

se jobtekst
Oqarasuaat

Speciallæge indenfor intern medicin og / eller geriatri søges til fast ansættelse som regionslæge dvs. i overlægestilling på Aasiaat Regionssygehus pr 1. september 2024, eller efter aftale.

Vi tilbyder et spændende og varieret job, hvor du særligt skal have fokus på ældre og livsstilsområdet ved at gå ind i vores eksisterende samarbejde, med blik også for videreudvikling af områderne. På livsstilsområdet i samarbejde med STENO diabetes center i Nuuk.

Aasiaat Regionssygehus har 19 sengepladser og stor ambulant funktion, idet huset også fungerer som almen praksis for regionens borgere.

Vi tilbyder:

 • En spændende og varieret hverdag, hvor kendskab til ledelse og organisering er en force
 • Gode sparringsmuligheder med kolleger i nabo regioner og Dronning Ingrids Hospital i Nuuk
 • Gode kolleger, et arbejdsmiljø hvor vi gerne hjælper hinanden på tværs af specialer og erfaring.


Vi søger dig, der:
 • Er speciallæge
 • Har erfaring, og lyst til at gå ind i lægefaglig samarbejde i ambulatorie for livsstilssygdomme
 • Har erfaring med og lyst til at gå ind i samarbejde omkring med kommunens alderdomshjem, og de ældre borgere i regionen
 • Er indstillet på at lære fra dig til yngre kolleger, og kolleger fra andre specialer
 • Har lyst til at arbejde indenfor den Grønlandske kultur.


Om os:
 • Aasiaat sygehus modtager og ser patienter fra Region Disko, i alt 6000 borgere
 • Vi har et tæt samarbejde om vores forløb med Dronning Ingrids Hospital i Nuuk
 • Vores bemanding er mellem 5-7 læger, fordelt mellem forskellige specialer og erfaring
 • Vi arbejder aktivt med arbejdsmiljø og MED udvalg.


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter.

Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-282

Startdato: 1. september 2024 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: 4. august 2024 (se bort fr ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce)
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 33.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende regionslæge, Vibeke Sørensen, på tlf. (+299) 56 07 06 eller på e-mail: VEKS@PEQQIK.GL

Qinnuteqaaternut allakkianik ilanngussinngilatit. Taamaakkaluartoq qinnuteqaatit nassiunniarukku "Ok" tooruk, imaluunniit "Taamaatiguk" tooruk aammalu qinnuteqaqqilinnginnarni allakkiat ilanngutikkit.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia