sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

Sagsbehandler for børn og unge samt famlierådet

Kommune Qeqertalik

Qasigiannguit
Ikkunneqarpoq: 03-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-07-2020
Suliffissamut ID normut: 330297928
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Familiesagsbehandler
Misilittakkat - Annertunerusumik: Børne- og unge rådgivning
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Socialafdelingen i Qasigiannguit Inuit søger sagsbehandler for Børn- og Unge samt Familieområdet

 

Stillingen som Sagsbehandler Qasigiannguit er til besættelse pr. 01 august 2020 eller efter nærmere aftale.

 

Nærmeste foresatte er Teamlederen i Qasigiannguit Socialforvaltning Inuit. Dit ansvarsområde bliver at give løbende orienteringer til Teamlederen i Socialafdelingen om verserende undersøgelser og om al ny og opdateret dokumentation på børneområdet herunder især, socialrapporter, handleplaner og lignende og om status på alle igangværende anbringelser, samt statistiske opgaver.

 

Du vil arbejde med at lede, råd-og vejlede og føre tilsyn med Jeres sagsbehandling inden for børn og unge samt familieområdet med udgangspunkt i den grønlandske sociallovgivning i Qasigiannguit. Du skal deltage aktivt i sagsbehandlingen af de komplicerede sager og sikre at alle underretninger, der er ankommet til socialforvaltningen bliver sagsbehandlet og handlet på. Varetage tværfagligt samarbejdsgruppemøder og ”Tidligt indsats for gravide familier. Sørger for indstillinger til Socialudvalget. Foretage løbende orienteringer. Overvåge løbende udgifter og deltage aktivt i budget lægningen inden for børn og ungeområdet. Du skal ligeledes deltage i den lokale socialvagtordning.

 

Stillingen ønskes besat af med følgende kvalifikationer:

 • En socialrådgiveruddannelse – rådgivningsuddannelse eller en med pædagoguddannelse – suppleret af flere faglige kurser på det sociale område specielt inden for børn og unge området og på socialjura eller har vilje til at tage således kurser komme med i betragtning til stillingen.

 • Have kendskab til Børn-og Unge Strategien og dets målsætning.

 • Have erfaring i administration af retsregler på børneområdet.

 • Have erfaring med at arbejdet med overordnet styring inden for sagsbehandling af børn og ungeområdet i samarbejde med sagsbehandlerne og med eksterne samarbejdspartnere samt i samarbejde med foresatte.

 • Psykisk robust, systematisk og analytisk.

 • Stærke ledelseserfaringer.

 • Erfaring med konfliktløsninger i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik.

 • Pålidelig, empatiske evner og foregangseksempel jf. dekorums krav.

 • Gode kommunikationsevner og gennemslagskraft.

 • Ansvarlig, positiv, have proaktiv tilgang til opgaverne og evne at implementer nye forordninger og nye metoder i sagsbehandlingen inden for området.

 • Omstillingsparathed, helhedsorienteret og fleksibel.

 • Diverse ad hoc opgaver.

 

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos Afdelingslederen ved Rakel G. Grønvold ragg@qeqertalik.gl Socialafdeling Inuit i Qasigiannguit.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og AK Socialrådgiver Sagsbehandler.

 

Der kan til stillingen ikke kunne anvises personalebolig.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingslederen for Socialafdelingen Inuit i Qasigiannguit

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal sendes til HR@qeqertalik.gl / Rakel G Grønvold  ragg@qeqertalik.gl

Senest den 24. Juli 2020

 

 

Brev kan også sendes til

 

Kommune Qeqertalik Qasigiannguit

Postboks 113

3951 Qasigiannguit

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia